Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Держфінмоніторинг: запитання - відповіді

Запитання: Які саме правочини віднесенні до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, в розумінні частини першої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»?

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) не визначено коло правочинів, віднесених до забезпечення діяльності юридичних осіб та управління ними, в розумінні частини 1 статті 8 Закону. Тому, будь-які правочини пов’язані із забезпеченням діяльності юридичних осіб та управління ними, можуть бути віднесені до таких, що підпадають під ознаки вказаної норми.

Запитання: Чи обов’язково нотаріусам повідомляти Держфінмоніторинг про припинення своєї діяльності?
 
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі - Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний стати на облік у Держфінмоніторингу та у разі припинення діяльності повідомити про це Держфінмоніторинг у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
Згідно з пунктом 11 Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747, у разі припинення своєї діяльності суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен повідомити про це Держфінмоніторинг із зазначенням причин.
З метою забезпечення виконання зазначеного Порядку  Держфінмоніторингом прийнято наказ від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2010 за № 891/18186 (далі – наказ).
Наказом затверджено форму № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)». При цьому, звертаємо увагу, що нотаріусам необхідно заповнювати форму, передбачену для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово.
У разі припинення діяльності нотаріусу необхідно обов’язково заповнити поля 010, 030 - 070 форми № 1-ФМ, у тому числі у полі 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ» вказати свій обліковий ідентифікатор. У полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням коригуюче - «2».
Зазначений наказ разом з формою обліку та Інструкцією щодо її заповнення розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у рубриці «Форми подання інформації».Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату