Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Наказ Міністерства юстиції України від 10.08.2012 №41/5 ДСК "Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів...

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.08.2012 м. Київ 41/5 ДСК


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2012 року за № 1365/21677

Про оформлення свідоцтв про право власності
на нерухоме майно, витягів, інформаційних
довідок та виписок з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно на
спеціальних бланках та внесення змін до
деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою забезпечення належної реалізації заходів по створенню системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, впорядкування відносин щодо оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках документів інформаційної системи Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

 1. Абзац другий пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами), виключити.
 2. Абзац другий пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5 «Про затвердження нового зразка спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, його опису та введення бланків в обіг», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами), виключити.
 3. Пункти 3-5 наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5 «Про затвердження Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами), виключити.
 4. Підпункт 2.1 пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 09 лютого 2012 року № 225/5 «Про бланки виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 198/20511, виключити.
 5. Внести зміни до Зразка та Опису спеціального бланка свідоцтва про право власності, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 319/7640 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються (для службового користування).
 6. Установити, що оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором прав на нерухоме майно на спеціальних бланках свідоцтв про право власності, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 319/7640 (із змінами).
 7. Затвердити Зразок та Технічний опис спеціального бланка для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додаються (для службового користування).
 8. Спеціальний бланк для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Зразок та Технічний опис якого затверджено цим наказом, використовується у всіх випадках, коли передбачено оформлення та видача витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі для видачі витягів у випадках, зазначених у пункті 9 цього наказу, після повного використання спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами).
 9. Установити, що оформлення витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у випадках, коли оформлення таких витягів передбачено у двох примірниках, здійснюється на спеціальних бланках для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами), до повного їх використання.
 10. Установити, що оформлення інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється державним реєстратором прав на нерухоме майно з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, Опис та Зразок яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 06 жовтня 2003 року № 121/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2003 року за № 896/8217 (із змінами).
 11. Установити, що витрати, пов’язані з організацією виготовлення та постачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, здійснюються за рахунок державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.
 12. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності про витрачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року № 67/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 2004 року за № 878/9477 (із змінами).
 13. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):
  • забезпечити постачання спеціальних бланків свідоцтв про право власності, спеціальних бланків для видачі витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України органам державної реєстрації прав та нотаріусам, на яких покладаються функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно, відповідно до їх повноважень;
  • припинити замовлення спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Зразок та Опис яких затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22 квітня 2003 року № 39/5 ДСК, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за № 318/7639 (із змінами).
 14. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.):
  • подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами);
  • довести цей наказ до відома Державної реєстраційної служби України (Єфіменко Л. В.), головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.).
 15. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.
 16. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.), начальникам структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) забезпечити належне застосування цього наказу в роботі.
 17. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Сєдова А. Ю.
 18. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 6, 8-10 та абзацу третього пункту 13 наказу, які набирають чинності з дати, визначеної у пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 лютого 2010 року № 1878-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України».

Міністр Олександр ЛавриновичПовний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату