Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Постанова КМУ від 05.09. 2012 №824 "Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р.  824

Київ

Деякі питання державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству юстиції, Державній реєстраційній службі за участю державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції вжити заходів до збереження відомостей, що містяться у Державному реєстрі іпотек як єдиній комп’ютерній базі даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката або нової заставної.

3. Державній податковій службі проаналізувати зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна податкові застави та забезпечити подання для державної реєстрації податкових застав, предметом яких є нерухоме майно, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

Інд.70

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. №  824

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 2005 р., № 34, ст. 2046):

1) доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

“11. Державна реєстрація застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів проводиться відповідно до цього Порядку.”;

2) абзац другий підпункту 3 пункту 7 та абзац другий пункту 34 виключити.

2. У Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2035):

1) пункт 29 викласти у такій редакції:

“29. Для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт нерухомого майна заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об’єкт.”;

2) у підпункті 4 пункту 34 слова “документ, що містить технічну характеристику об’єкта нерухомого майна” замінити словами “технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна”;

3) у першому реченні абзацу першого пункту 39 слова “документ, що містить технічну характеристику об’єкта нерухомого майна,” замінити словами “технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна”.

_____________________

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. №  824

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 410 “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 13, ст. 896).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1420).

3. Пункт 35 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3078).Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату