Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2012 №1428/5 "Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2012 м. Київ № 1428/5


Зареестровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2012 року за № 1660/21972

Про внесення змін до
Правил ведення нотаріального
діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України «Про нотаріат», з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 (із змінами), такі зміни:

1.1. Другу колонку за індексом 02-23 додатка 32 до цих Правил після слів «цінних паперів» доповнити словами «, квитанційні книжки».

1.2. Доповнити ці Правила новими додатками 47, 48, 49 (додаються).

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

2.2. Довести цей наказ до відома начальників головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Олександр Лавринович

 

Додаток 47
до Правил ведення нотаріального діловодства


_________________________________________________________________________________      (державна нотаріальна контора, прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, назва нотаріального округу) 
_________________________________________________________________________________
  (місцезнаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса)
_________________________________________________________________________________

 

КВИТАНЦІЯ №

"___" ____________ 20_ р.

Надійшло від_____________________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

_________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

для передачі_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
___________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальна сума_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (словами) 
Одержав__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                        (підпис державного чи приватного нотаріуса)

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)

                                                                             2                                         

                                                                                                               Продовження додатка 47

 

__________________________________________________________________________________
               (державна нотаріальна контора, прізвище, ім'я, по батькові приватного нотаріуса, назва нотаріального округу) 
_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса)
_____________________________________________________________________________________

 

 

КОРІНЕЦЬ КВИТАНЦІЇ №
"___" ____________ 20__ р.

Надійшло від_________________________________________________________________________                      (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку, відкритого в установі банку) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
для передачі__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, ким та коли виданий паспорт фізичної особи, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 
____________________________________________________________________________________
        (найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ, реквізити поточного рахунку в установі банку)

З якою метою чи для виконання якого зобов'язання внесено суму в депозит
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Загальна сума ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (словами) 
Одержав_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                              (підпис державного нотаріуса, приватного нотаріуса) 

Печатка державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса)

___________________________________________________________________________________

______________________________
(підпис особи, що внесла суму в депозит) 

                                                                                            

 

 

Додаток 48
до Правил ведення нотаріального діловодства

 

 

 

 

 

КНИГА
обліку депозитних операцій

___________________ державної нотаріальної контори, 
приватного нотаріуса 
__________________________________________________
(прізвище, ініціали, нотаріальний округ)

Прибуткова частина


з/п 

Дата надходження грошових сум або цінних паперів у депозит   

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові ліквідатора громадянина-підприємця, від якого прийняті грошові суми або цінні папери, за яким зобов'язанням або в рахунок яких платежів вони внесені  

№ виданої квитанції 

Прийнято  

№ особового рахунку депонента 

розмір внесеної у депозит грошової суми 

вид, кількість, номінальна вартість та реквізити цінних паперів, унесених у депозит 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

 

 

 

 

 

Видаткова частина


з/п  

Дата видачі грошових сум або цінних паперів  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій видано (перераховано) грошові суми або цінні папери, підстава для видачі 

№ платіжного доручення  

Видано 

№ особового рахунку депонента 

Розмір виданих (перерахованих) грошових сум 

вид, кількість, номінальна вартість та реквізити цінних паперів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 49
до Правил ведення нотаріального діловодства


 

КНИГА
обліку особових рахунків депонентів

___________________ державної нотаріальної контори
(приватного нотаріуса ___________________________)

                                                    (прізвище, ініціали, нотаріальний округ) 

Особовий рахунок № ____________

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи - депонента
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання (місцезнаходження) депонента _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порядковий № за книгою обліку депозитних операцій  

Дата надходження грошових сум або цінних паперів у депозит  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, ліквідатора громадянина-підприємця, від яких надійшли грошові суми або цінні папери, для виконання якого зобов'язання або в рахунок яких платежів вони внесені 

Грошова сума або номінальна вартість та реквізити цінних паперів 

Дата надсилання повідомлення депоненту  

Видача з депозиту 

Перераховано до бюджету 

Залишкова сума депозиту  

дата 

сума  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату