Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Монiторинг законодавства  

Роз'яснення Держфінмоніторингу щодо встановлення особи громадянина

09.11.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Щодо застосування аналогії у випадку встановлення особи громадянина під час укладення правочинів із ст. 43 Закону України "Про нотаріат" (де наведений перелік документів, на підставі яких нотаріусом здійснюється встановлення особи та визначено, які документи не можуть бути використані громадянином України для цього)

Згідно із частиною першою статті 9 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов'язаний на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій (якщо інше не передбачено Законом) здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (представника клієнта).

На підставі частин дев'ятої та десятої вказаної статті Закону суб'єкти первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації фізичних осіб резидентів та нерезидентів встановлюють, зокрема, номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав.

Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначений пунктом 1 частини першої статті 13 Закону України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус".

При цьому слід враховувати, що посвідчення особи моряка та посвідчення члена екіпажу, що входять до зазначеного переліку, не можуть бути використані на території України для вчинення правочинів (частина друга статті 25 та частина третя статті 26 Закону України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус").

Перелік документів, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства і можуть використовуватися ними для вчинення правочинів на території України, законодавством не визначено.

Відповідно до статті 8 Цивільного кодексу України, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Перелік документів, що використовуються для встановлення особи під час укладення правочинів при вчиненні нотаріальних дій, визначено абзацом третім статті 43 Закону України "Про нотаріат". До таких документів віднесено, зокрема, посвідку на проживання особи, яка мешкає в Україні, а також національний паспорт іноземця, або документ, що його замінює.

З урахуванням наведеного, при визначенні переліку документів, які можуть бути використані суб'єктом первинного фінансового моніторингу для ідентифікації клієнтів - фізичних осіб, слід керуватися вимогами пункту 1 частини першої статті 13 Закону України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус" та за аналогією закону положеннями частини третьої статті 43 Закону України "Про нотаріат".

____________

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату