Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, 09/07/2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

03.06.2013                                       м. Київ                                                № 1061/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за № 885/23417

 

Про внесення змін до

Правил ведення нотаріального

діловодства

 

            Відповідно до статті 14 Закону України «Про нотаріат», з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за 
№ 1318/18613 (із змінами), такі зміни:

 

         1.1. У Правилах:

        

          у пункті 6.9 розділу VI слова «ідентифікаційного коду за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та у пункті 7.23 розділу VIІ слова «ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України» замінити словами «коду платника податків за ЄДРПОУ або податкового номера» та «код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер» відповідно; 

   

         у пункті 6.10 розділу VI слова «ідентифікаційного номера за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів» замінити словами «реєстраційного номера облікової картки платника податків»;

 

          у пункті 7.22 розділу VIІ в абзаці першому слова «ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (для осіб, які за релігійними та іншими переконаннями не мають ідентифікаційного номера, зазначається орган внутрішніх справ, яким проставлено в паспорті громадянина України відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, та дата її проставлення)» та в абзаці третьому слова «ідентифікаційний номер представника за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)»;

 

         1.2. У додатку 25 до цих Правил:

        

         у формах №№ 1-17, 27, 28 слова «ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків» в усіх відмінках та числах замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків» у відповідних відмінках та числах;

         

          у формах №№ 31, 37-40 слова «у (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)» замінити словами «у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно»;

 

         форми №№ 81, 82  виключити;

 

          доповнити додаток новими формами №№ 27-1, 45-1, 84, 85, 86, 87 (додаються).

 

         1.3. У додатку 47 до цих Правил слово «ідентифікаційний» виключити.

 

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

                                      

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 Міністр                                                                          Олександр Лавринович

 

 data/Додатки до наказу.docПовний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату