Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Роз'яснення Національного банку України від 29.08.2013 щодо проведення розрахунків у безготівковій формі за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більше 150 000 гривень, 03/09/2013

Із офіційного сайту Національного банку України

 

Про роз’яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню,  на суму більше 150 000 гривень

 У зв’язку з набранням чинності з 01.09.2013 постановою Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою” від 06.06.2013 № 210, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2013 за № 1109/23641, Національний банк України надає  роз’яснення про таке.

Якщо сума договору купівлі-продажу, що укладається між фізичними особами, перевищує 150 000 гривень, то нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору після того, як переконається, що сторонами дотримано вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі.

У безготівковій формі мають здійснюватися платежі на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки за договором купівлі-продажу на суму, що перевищує 150 000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, унесення та/або перерахування коштів на поточний рахунок отримувача (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Підтвердними документами про проведення розрахунків у безготівковій формі є:


 

1) Під час переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи-покупця на поточний рахунок фізичної особи-продавця – платіжне доручення, засвідчене підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку, або документ за операціями з платіжною карткою, сформований відповідно до правил платіжної системи.

 

Передумовою здійснення таких операцій є наявність відкритих поточних рахунків у фізичної особи-покупця і фізичної особи-продавця.

 

 2) Під час відкриття фізичною особою-покупцем вкладного (депозитного) рахунку на ім’я фізичної особи-продавця роздрукований  відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі) або розрахункові документи, визначені в пункті 1 цього роз’яснення.

 Передумовою здійснення таких розрахунків є відкриття фізичною особою-покупцем на підставі договору банківського вкладу (депозиту) вкладного (депозитного) рахунку на ім’я фізичної особи-продавця, на який зараховано (мають зараховуватися) кошти. Зазначений договір має містити умови вступу у володіння коштами фізичною особою-продавцем – наявність  посвідченого нотаріусом договору купівлі-продажу тощо, а також визначати умови відкликання коштів фізичною особою-покупцем.

 

3) Під час внесення/або переказу коштів у депозит на окремий поточний рахунок нотаріуса – виписка банку з окремого поточного рахунку нотаріуса та документи, зазначені в пункті 2 цього роз’яснення. Переказ коштів у депозит нотаріуса покупець може здійснювати як шляхом унесення в касу банку готівки для її подальшого зарахування на окремий поточний рахунок нотаріуса, так і шляхом переказу відповідної суми коштів з власного поточного рахунку на окремий поточний рахунок нотаріуса тощо.

 Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого нотаріусом поточного рахунку в національній валюті. Цей рахунок відкривається в порядку, визначеному Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492. Згідно з пунктами 4.5, 4.6 глави 4 цієї Інструкції для відкриття окремого поточного рахунку з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття в депозит грошової суми нотаріус зобов’язаний подати банку такі документи:

             заяву про відкриття поточного рахунку;

             копію свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

             копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі доходів і зборів;

             копію документа, що підтверджує взяття нотаріуса на облік в органі Пенсійного фонду України;

             картку із зразками підписів.

             Перерахування з депозиту нотаріуса грошових сум здійснюється в порядку, визначеному пунктом  9  глави 21 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом  Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

 

 4) Під час застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитива) – заява про відкриття акредитива та примірник платіжного доручення, засвідчені підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку.

 Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність укладеного договору (наприклад, договору про наміри) між фізичною особою-покупцем і фізичною особою-продавцем, в якому передбачені умови та порядок проведення розрахунків за акредитивом, а також відкритого покритого безвідкличного акредитива в банку фізичною особою-покупцем.

 

5) Під час унесення готівки на поточний рахунок фізичної особи-продавця – роздрукований касовий документ (квитанція до заяви на переказ готівки, квитанція/сліп платіжного термінала, квитанція/чек банкомата, сліп/інший документ банку), що підтверджує внесення готівки.

 Передумовою здійснення таких розрахунків є наявність відкритого поточного рахунку фізичної особи-продавця до моменту укладення договору купівлі-продажу.

 

Обов’язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків, визначені для:

 платіжного доручення – у  пункті 2.14 глави 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22;

  документа за операціями з платіжною карткою – у пункті 7.7 глави 7 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2010 № 223;

 виписки з рахунку – у пункті 5.5 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 254;

 квитанції/чека/сліпа/іншого документа банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі, – у пунктах 1.3, 1.19 – 1.22 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 № 174;

 заяви про відкриття акредитива – у пунктах 8.11, 8.12 глави 8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22.

 

 

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату