Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Як визначається оціночна вартість майна для обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження ФО об’єктів нерухомості (в т.ч. при даруванні або спадщині)?, 03/02/2014

Із сайту Міндоходів "База знань":

  Як визначається оціночна вартість майна для обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження ФО об’єктів нерухомості (в т.ч. при даруванні або спадщині)?

Відповідь повна:

Відповідно до пп.«а» п.3 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» із змінами і доповненнями ставка державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження встановлена у розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.


Згідно з п.5 гл.5 Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 №811 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2012 за №1623/21935 при обчисленні суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами житлових будинків, квартир або їх частин, кімнат, садових (дачних) будинків, інших об’єктів нерухомості вартість таких договорів приймається виходячи із суми договору, але не нижче оціночної вартості такого майна.


Статтею 3 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» із змінами і доповненнями (далі – Закон №2658) визначено, що оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в ст.9 цього Закону №2658 (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України (абз. 1 ст. 9 Закону №2658).

Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України (абз.1 ст.24 Закону №2658).

Фонд державного майна України забезпечує широке інформування суспільства з питань оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права в Україні (абз.4 ст.24 Закону №2658).


Отже, оціночну вартість нерухомого майна для обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження фізичними особами об’єктів нерухомості (в т.ч. при даруванні або спадщині) визначають органи, уповноважені здійснювати таку оцінку відповідно до закону.Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату