Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Лист ФДМУ від 06.03.2014 "Щодо оцінки об'єктів для цілей оподаткування під час спадкування та дарування", 08/04/2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.03.2014 р. N 10-36-2493

Саморегулівним організаціям оцінювачів
(за списком)


Щодо оцінки об'єктів для цілей оподаткування під час спадкування та дарування

У зв'язку з численними запитами суб'єктів оціночної діяльності, нотаріусів, фізичних осіб щодо оцінки об'єктів спадщини, дарування з метою оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, Фонд державного майна України на підставі повноважень, наданих йому пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", статтею 24 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", надає такі роз'яснення.

Відповідно до пункту 174.3 статті 174 Податкового кодексу України визначення доходу платника податку - фізичної особи, що підлягає оподаткуванню внаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, ґрунтується на вартості успадкованого такою особою майна. При цьому вид вартості у зазначеній статті не визначено.

Згідно з абзацом п'ятим статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України не зазначено вид вартості, який повинен бути визначений в результаті оцінки, визначається ринкова вартість.

З огляду на зазначене, під час нотаріального оформлення об'єктів спадщини, крім земельних ділянок, легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, оцінка такого майна, майнових прав проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості. Відповідно до статті 5 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначення ринкової вартості майна, майнових прав здійснюють суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання: фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, у складі яких працює хоча б один оцінювач, зареєстровані в уставленому порядку в Державному реєстрі оцінювачів і суб'єктів оціночної діяльності, що засвідчується чинним сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізаціями: 1.1 - 1.7 в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"; за спеціалізаціями 2.1 - 2.2 в межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", в залежності від виду об'єкта спадщини. Така оцінка майна проводиться на підставі договору про проведення оцінки майна, укладеного між замовником оцінки та суб'єктом оціночної діяльності, і оформлюється звітом про оцінку об'єкта спадщини.

Згідно з статтею 13 Закону України "Про оцінку земель" з метою визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок як самостійного об'єкта цивільних правовідносин, згідно із законом проводиться нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Таким чином, для цілей оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину земельної ділянки як самостійного об'єкта цивільних правовідносин, використовується результат нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, який відповідно до статті 20 Закону України "Про оцінку земель", оформлюється витягом з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Відповідно до пункту 174.7 статті 174 Податкового кодексу України вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно з зазначеною статтею, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 Податкового кодексу України. Згідно із зазначеним абзацом Податкового кодексу України дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку). Таким чином, під час нотаріального оформлення об'єктів спадщини, дарування, що належать до легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, оцінка таких об'єктів (у разі її проведення) проводиться із застосуванням бази, що відповідає оціночній вартості.

Згідно з пунктом 3 Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231, визначення оціночної вартості здійснюється суб'єктом оціночної діяльності, інформація про якого включена до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності:

за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", у складі якого працює не менш як один оцінювач за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3;

за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (далі - напрям 3), у складі якого працює не менш як один оцінювач за напрямом 3. Оцінювачами за напрямом 3 є оцінювачі за таким напрямом, а також оцінювачі за спеціалізацією 1.8 та/або 2.3.

Відповідно до пункту 174.6 статті 174 Податкового кодексу України кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. Таким чином, під час нотаріального оформлення об'єкта дарування, крім об'єктів, що належать до земельних ділянок як самостійних об'єктів цивільних правовідносин, легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, його оцінка проводиться із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості. У разі проведення оцінки легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів для цілей оформлення об'єкта дарування визначається оціночна вартість. Для цілей оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у дарунок земельної ділянки як самостійного об'єкта цивільних правовідносин, використовується результат нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки.

 

Заступник Голови Фонду

І. Хотей
Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату