Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Зміни до Закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" , 14/01/2015
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні

 

Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна

     Оцінка майна    проводиться    у    випадках,    встановлених  
законодавством  України,   міжнародними   угодами,   на   підставі
договору,  а  також  на  вимогу однієї з сторін угоди та за згодою
сторін.

     Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

     створення підприємств  (господарських  товариств)   на   базі
державного майна або майна, що є у комунальній власності;

 

     реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних
підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною
часткою майна (часткою комунального майна);


 

     виділення або  визначення  частки майна у спільному майні,  в
якому є державна частка (частка комунального майна);


     визначення вартості   внесків   учасників   та    засновників
господарського   товариства,   якщо   до   зазначеного  товариства
вноситься  майно  господарських  товариств  з  державною   часткою
(часткою  комунального майна),  а також у разі виходу (виключення)
учасника або засновника із складу такого товариства;


     приватизації та іншого відчуження  у  випадках,  встановлених
законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є
у  комунальній  власності,  а  також  повернення  цього  майна  на
підставі рішення суду;


     переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;


     оподаткування   майна   згідно   з   законом,  крім  випадків
визначення  розміру  податку  при  спадкуванні власності, вартість
якої  оподатковується за нульовою ставкою;

{ Абзац восьмий частини
другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-IV
(  
1255-15   )  від  18.11.2003,  N  1709-VII  (  1709-18  )  від
20.10.2014; в редакції Закону N 71-VIII ( 71-19 ) від 28.12.2014 }

     { Абзац  дев'ятий  частини  другої   статті  7  виключено  на
підставі  Законів  N  898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003,  N  980-IV
( 980-15 ) від 19.06.2003 }


     визначення збитків  або  розміру  відшкодування  у  випадках,
встановлених законом;

 

     в інших   випадках   за   рішенням   суду  або  у  зв'язку  з
необхідністю захисту суспільних інтересів.     Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у  випадках
застави державного та комунального майна, відчуження державного та
комунального  майна  способами,  що  не  передбачають  конкуренцію
покупців  у  процесі  продажу,  або у разі продажу одному покупцю,
визначення  збитків  або  розміру відшкодування, під час вирішення
спорів  та  в  інших  випадках,  визначених  законодавством або за
згодою  сторін. 

( Частина  третя  статті  7 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 898-IV ( 898-15 ) від 05.06.2003 )

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату