Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Нові форми свідоцтв та посвідчувальних написів! Внесено зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, 31/03/2015

 

Наказ набрав чинності  03 квітня 2015 року

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2015

м. Київ

N 381/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2015 р. за N 298/26743

Про внесення змін до Правил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат", з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами

НАКАЗУЮ:

1. Внести до додатків до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (зі змінами), такі зміни:

1) у тексті додатків 1 - 5 слова "(розшифровка підпису)" замінити словами "(прізвище, ініціали)";

2) у графі 9 додатка 14 слова "виїзду та" виключити;

3) у назві додатка 17 слова "з особового складу" замінити словами "з кадрових питань";

4) у додатку 25:

форми NN 1 - 18, 27, 27-1, 28, 44, 45, 49 викласти в новій редакції (додаються);

у текстах форм NN 29, 32 - 35, 39, 41 - 43:

речення "Цей договір підлягає державній реєстрації2." виключити;

виноску "2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації." виключити;

у текстах форм NN 30, 31, 36 - 38, 40:

речення "Цей договір підлягає державній реєстрації1." виключити;

виноску "1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації." виключити;

у формі N 47:

у назві цифру "1" виключити;

виноску виключити;

доповнити додаток новими формами NN 12-1, 18-1, 49-1 (додаються);

5) у колонці 2 додатка 32:

в індексі справи 01-01 після слова "Головного" доповнити словом "територіального";

в індексі справи 01-08 після слова "України" доповнити словами "і спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно";

в індексі справи 01-13 слова "Особові рахунки працівників" замінити словами "Розрахунково-платіжні відомості (особові рахунки) працівників";

в індексі справи 02-28 слово "Опис" замінити словами "Акти опису".

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т. В.), начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

data/Додатки.docПовний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату