Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України щодо перевірки дієздатності фізичних та юридичних осіб , 07/04/2015

Наказ набрав чинності 07 квітня 2015 року

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2015

м. Київ

N 466/5

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 березня 2015 р. за N 349/26794

Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається;

Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, що додається.

2. Установити, що:

виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" мають однакову юридичну силу;

у виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які надаються в обов'язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зазначаються відомості, визначені пунктом 13 розділу II Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом;

суди отримують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року N 1556/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за N 1324/23856 (із змінами);

до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами може здійснюватись відповідно до розділу VII Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2105/22417.

3. Унести до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (із змінами), такі зміни:

у розділі I:

абзац третій пункту 3 глави 4 викласти в такій редакції:

"У разі перевірки цивільної дієздатності фізичної особи, яка досягла 16 років і займається підприємницькою діяльністю, нотаріус отримує відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.";

у пункті 1 глави 5 слова "що підтверджується інформацією відповідних державних реєстрів та документами" замінити словами "відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та документів,";

підпункт 3.11 пункту 3 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:

"3.11. Факт смерті наймача (орендаря, користувача) підтверджується свідоцтвом про смерть або витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, факт ліквідації юридичної особи підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які отримуються шляхом пошуку через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та документів.".

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1846/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2105/22417 (із змінами), крім розділу VII, який втрачає чинність з 01 жовтня 2015 року;

наказ Міністерства юстиції України від 07 квітня 2014 року N 598/5 "Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2014 року за N 396/25173 (із змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 16 березня 2012 року N 420/5 "Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за N 423/20736;

наказ Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1283/5 "Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1086/23618;

наказ Міністерства юстиції України від 04 листопада 2013 року N 2305/5 "Про затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за N 1897/24429;

наказ Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5 "Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 року за N 2114/24646;

наказ Міністерства юстиції України від 01 липня 2014 року N 1043/5 "Про внесення змін до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за N 742/25519;

наказ Міністерства юстиції України від 10 липня 2014 року N 1105/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 806/25583;

наказ Міністерства юстиції України від 18 липня 2014 року N 1158/5 "Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2014 року за N 847/25624;

наказ Міністерства юстиції України від 12 січня 2015 року N 2/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 09 грудня 2013 року N 2599/5", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2015 року за N 27/26472.

5. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О. В.) забезпечити:

доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу;

укладання відповідних договорів з банками, небанківськими фінансовими установами або іншими суб'єктами господарювання, які згідно із законодавством уповноважені надавати окремі види послуг у платіжній системі з переказу коштів, з метою внесення плати через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за отримання відомостей з цього реєстру;

надання на погодження проекту договору про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 12 лютого 2015 року N 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу (дерегуляція)", крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування цього наказу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

data/Порядок(6).docПовний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату