Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Скорочені строки у сфері державної реєстрації речових прав, 02/06/2015

Постанова набирає чинностi з 22 червня 2015 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08 квітня 2015 року № 190

Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки

 

Вiдповiдно до частини тринадцятої статтi 15 Закону України «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити скороченi строки надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i розмiр плати за їх надання у такi строки згiдно з додатком.

2. Установити, що:

1) державна реєстрацiя речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i надання iнформацiї про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi — Державний реєстр прав) здiйснюються державним реєстратором у скороченi строки виключно за заявою, форма та вимоги до заповнення якої встановлюються Мiнiстерством юстицiї;

2) у разi вiдмови в державнiй реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрацiї, прийняття державним реєстратором рiшення про розгляд заяви пiсля поданої ранiше заяви стосовно того самого майна або вiдмови в наданнi iнформацiї про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження з Державного реєстру прав у випадках, передбачених законодавством, плата за надання таких послуг у скороченi строки не повертається;

3) плата за надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скороченi строки вноситься додатково до адмiнiстративного збору, плати за отримання витягу з Державного реєстру прав, який видається за результатами державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плати за отримання iнформацiї з Державного реєстру прав, справляння яких передбачено законодавством;

4) у разi ненадання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скороченi строки з вини державного реєстратора плата за їх надання у такi строки повертається заявниковi;

5) у разi вiдсутностi iнформацiї про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження у Державному реєстрi прав i реєстрах, до яких до 2013 року вносилася вiдповiдна iнформацiя (Реєстрi прав власностi на нерухоме майно, Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об’єктiв нерухомого майна, Державному реєстрi iпотек, Державному реєстрi обтяжень рухомого майна), плата за надання такої iнформацiї у скороченi строки не повертається.

3. Ця постанова набирає чинностi через два мiсяцi з дня її опублiкування.

Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 190

Скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та розмір плати за надання їх у такі строки

 

Найменування послуги

Строк надання послуги

Розмiр плати

1. Державна реєстрацiя права власностi, якщо вона проводиться з видачею свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, та державна реєстрацiя права власностi на пiдприємство як єдиний майновий комплекс

п’ять робочих днiв з моменту реєстрацiї заяви

у подвiйному розмiрi адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно

2. Державна реєстрацiя речових прав на нерухоме майно

три робочих днi з моменту реєстрацiї заяви

у подвiйному розмiрi адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно

3. Державна реєстрацiя обтяжень

двi години з моменту реєстрацiї заяви

у розмiрi адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю обтяження

4. Надання iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовiй формi

одна година з моменту реєстрацiї заяви

у подвiйному розмiрi плати, що стягується згiдно iз законодавством за надання iнформацiї вiдповiдного виду

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату