Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Звернення голови відділення Нотаріальної палати України в місті Києві щодо скликання позачергового з'їзду нотаріусів України, 18/11/2015

Шановні члени Ради НПУ, чи вже просто колеги, враховуючи, що рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 12 травня 2015 року (про поновлення Павлової Л.М.) набрало чинності.

Звертаюсь до вас з пропозицією ініціювання скликання позачергового З’їзду нотаріусів України за ініціативи нотаріусів України, відповідно до п. 5.3. Статуту НПУ.

 

Чому я це роблю?

 

1. Суд скасував рішення ухвалені позачерговим З’їздом нотаріусів України.

Суд поновив Павлову Людмилу Миколаївну на посаді Президента НПУ, але суд не приймає і не призначає на роботу чи посаду (виконання вимог ст. 24 КЗпП).

Відповідно до п. 34. Постанови Пленуму Верховного суду від 06.11.1992 року  рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом  про це наказу.

Для НПУ уповноважений орган - З"ЇЗД. Тобто після рішення суду про поновлення, повинно бути рішення З’їзду!!!

Аналогічні вимоги містить ч.2 ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в  Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу  управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності,  у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена  діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально  засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Вважаю, що державний  реєстратор не зареєструє Павлову Л.М. у реєстрі. Записи в реєстрі мають кореспондуватися за датами.

 Рішення про поновлення повинно бути після рішення суду!!! Суд, як орган державної влади не може зобов’язати  з’їзд поновити на роботі тому, що це втручання держави в діяльність НПУ.

Вважаю, що протокол Першого Установчого З"їзду нотаріусів України не є належним підтвердженням повноважень Павлової Л.М. для реєстратора. Рішення набрало чинності, а виконати на мою, думку його неможливо.

Частина 3 ст. 221 КЗПП передбачає, що установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на  спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань  громадян за рішенням органів, що їх обрали. Ця норма передбачена не просто так, а тому що рішення відносно  таких осіб не можливо виконати.

2. Припустимо, що реєстратор прийме протокол Першого установчого З’їзду нотаріусів України від 29.03.2013 року.

Ви погоджуєтесь з тим, що відділень де-юре не має?

У вас є впевненість, що стара Рада, призначена установчим З’їздом збереться?

Нова Рада не існує згідно рішення суду.

У своєму листі, розісланому членам нової Ради, Павлова Л.М.  говорить про збереження відділень, проведення з’їзду.

Практично усі, за проведення з’їзду!!! Так давайте ініціюємо його проведення!!!

 

Що для цього потрібно?

 

Нотаріус має подати відповідну заяву з вимогою скликання позачергового З’їзду (направити її листом з повідомленням про вручення на адресу НПУ).

Відповідно до п. 5.3. Статуту НПУ позачерговий З'їзд нотаріусів України скликається з ініціативи Ради НПУ або на вимогу не менш як третини членів НПУ.

Пропоную текст відповідної заяви (додається окремим файлом).

Оскільки кожен нотаріус, який відправив заяву, не знатиме кількості поданих заяв, пропоную, щоб після відправлення заяви він має зареєструватись на спеціально створеній сторінці в мережі Інтернет «Реєстрація вимоги нотаріуса про проведення з"їзду нотаріусів України» http://reg.vnpu.kiev.ua/ . Таким чином, ми будемо знати, як ця ініціатива сприймається нотаріальною спільнотою та кількість поданих заяв.

 

Шановні колеги, прошу підтримати цю ініціативу, та довести її до відома нотаріусів вашої області.

Прошу висловити пропозиції де і в який період має оприлюднюватись інформація про кількість поданих заяв та прізвища нотаріусів, які вимагають проведення позачергового З’їзду нотаріусів України.

 

* Пояснення до реєстраційної форми розміщеної за адресою: http://reg.vnpu.kiev.ua/

 

Дані паспорта заповнюють ті нотаріусі, які планують буди делегатами з’їзду (можливий випадок, що нотаріус ініціює позачерговий з’їзд, а делегатом бути не хоче).

 

Питання про організаційний внесок поставлене на випадок відсутності коштів у НПУ (оскільки з’їзд не плановий та можливу відсутність  органу, який може затвердити кошторис на проведення з’їзду).

 

З повагою, Андрій Сидоренко

 

 

 

 

 

Президенту Нотаріальної палати України

 

01004, м.Київ, вул. Горького, буд. 7-А

 

Приватного нотаріуса/

Державного нотаріуса(назва контори)

ПІБ:_______________________

 

 

Свідоцтво №______,

Реєстраційне посвідчення №___

Адреса:____________________

 

 

З А Я В А

 

Шановна пані Президент!

 

Для подальшого належного функціонування Нотаріальної палати України та виконання завдань встановлених Законом України «Про нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати України, та у зв’язку з набранням чинності рішення  Голосіївського районного суду м. Києва від 12 травня 2015 року, вимагаю скликання та проведення  Позачергового З'їзду нотаріусів України.

До порядку денного З’їзду прошу включити наступні питання:

- затвердження нової редакції Статуту Нотаріальної палати України;

- переобрання усіх органів Нотаріальної палати України;

- затвердження положення про порядок сплати членських внесків;

- створення регіональних відділень   Нотаріальної палати України та затвердження положення про них.

Прошу довести до відома Ради Нотаріальної палати України, повноважної приймати рішення про проведення Позачергового з’їзду, що на з’їзд мають бути допущені усі нотаріуси України, які нададуть попередню згоду на участь у з’їзді нотаріусів України. В разі неприйняття Радою НПУ рішення про проведення позачергового З’їзду, прошу створити організаційний комітет з підготовки З’їзду та включити до нього голів відділень НПУ кожної області та міста Києва (крім АР Крим та міста Севастополя).

 

З повагою,

 

Дата                                              ПІБ

                         Підпис                                     

 

 

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату