Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Лист МЮ від 27.01.2016 "Щодо засвідчення нотаріусами справжності підпису на заявах про виїзд дітей за кордон", 30/03/2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.2016 р. N 2501/29215-0-26-15/13

Головним територіальним управлінням юстиції в областях та м. Києві


Щодо засвідчення нотаріусами справжності підпису на заявах про виїзд дітей за кордон

З метою належного виконання нотаріусами вимог законодавства при засвідченні справжності підпису на заявах про згоду на виїзд неповнолітніх дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли шістнадцяти років, за кордон, а також у зв'язку зі зверненням до Міністерства юстиції України Міністерства соціальної політики України вважаємо за необхідне інформувати про таке.

Статтею 313 Цивільного кодексу України встановлено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Пунктом 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 N 57 (зі змінами), передбачено, що виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, здійснюється:

1) які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, у разі пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи;

2) які влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них;

3) які влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них;

4) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

5) які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника;

6) які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття - у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з прийомних батьків, батьків-вихователів здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з них відсутній у пункті пропуску через державний кордон.

Виїзд з України дїтей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути погоджений із службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Статтею 78 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) передбачено, що нотаріуси засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини. Нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Перед засвідченням справжності підпису на документі нотаріус повинен ретельно ознайомитися з документом та перевірити наявність усіх умов засвідчення, про які зазначено вище, встановити особу заявника відповідно до вимог статті 43 Закону та глав 3, 4 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 N 296/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за N 282/20595.

Згідно зі статтею 45 Закону нотаріально посвідчувані правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса.

Також зазначаємо, що нотаріус має право відмовити у вчиненні нотаріальної дії з підстав, передбачених статтею 49 Закону, зокрема, якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України, не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка не має необхідних повноважень.

Нотаріус не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам, встановленим у статті 47 цього Закону, або містять відомості, передбачені частиною третьою статті 47 цього Закону.

Нотаріус у разі виявлення під час вчинення нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів.

Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус вправі залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи, оплата якої здійснюється в установленому законом порядку.

У разі виявлення нотаріусом, що ним допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, нотаріус зобов'язаний повідомити про це сторони (осіб), стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства (стаття 51 Закону).

Враховуючи зазначене та з метою запобігання можливим порушенням, а також належного реагування вважаємо за доцільне головним територіальним управлінням юстиції:

при проведені перевірок організації нотаріальної діяльності нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства особливу увагу звертати на належне виконання нотаріусами вимог чинного законодавства, яке регулює особливості вчинення нотаріальних дій щодо документів, призначених для використання на території інших держав;

постійно проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу (семінари, лекції тощо) серед нотаріусів з метою однакового та правильного застосування нотаріусами чинного законодавства України при вчиненні нотаріальних дій щодо документів, призначених для використання на території інших держав;

довести зазначене до відома нотаріусів України для виконання.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова
Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату