Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Актуальна iнформацiя  

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану (витяг) , 17/02/2017
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.07.2008  № 1269/5

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за № 691/15382

ІНСТРУКЦІЯ
з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

{У тексті Інструкції та додатках до неї слова "акта цивільного стану" замінено словами "акту цивільного стану", слова "всиновлення", "всиновлена", "всиновитель", "постановлено рішення", "постановлене рішення", "прізвище, ім'я, по батькові" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "усиновлення", "усиновлена", "усиновитель", "ухвалено рішення", "ухвалене рішення", "прізвище, власне ім'я, по батькові" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1487/5 від 18.08.2009}

{У тексті Інструкції та додатках до неї слово "реєстрація" у всіх відмінках та числах замінено словами "державна реєстрація" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

{У тексті Інструкції слова "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі", "головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі", "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1189/5 від 09.07.2015}

{У тексті Інструкції слова «до органу внутрішніх справ» замінено словами «до територіального органу Національної поліції України», слова «до державних податкових органів» замінено словами «до територіальних органів Державної фіскальної служби України», слова «або у районі проведення антитерористичної операції» виключено згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3447/5 від 02.12.2016}

I. Загальні положення

1.3. На запити фізичних осіб та державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), а також шляхом безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру у випадках, передбачених законом, з Реєстру видаються (отримуються) такі форми витягів:

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016, № 3773/5 від 26.12.2016}

а) витяг з Реєстру, що містить окремі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису;

б) повний витяг з Реєстру, що містить усі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни та іншу інформацію, унесену до нього, або відомості про відсутність такого запису.

{Пункт 1.3 роділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 112/5 від 20.01.2012}

III. Порядок видачі витягів з Реєстру

3.1. Витяг з Реєстру видається реєстратором або отримується шляхом безпосереднього доступу незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

{Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

Витяг з Реєстру формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру. У випадку, визначеному в абзаці першому пункту 2.1.11 глави 2.1 розділу ІІ цієї Інструкції, витяг для отримання допомоги на поховання формується автоматично без використання Реєстру.

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 247/5 від 24.02.2015, № 14/5 від 06.01.2016}

Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу такий витяг видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою.

{Абзац третій пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1235/5 від 27.04.2016}

3.4. На письмові запити державних органів, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб), визначених в абзацах другому та третьому пункту 16 Порядку, та шляхом безпосереднього доступу видаються (отримуються):

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

а) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження (додаток 15);

б) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть (додаток 16);

в) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб (додаток 17);

г) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про розірвання шлюбу (додаток 18);

ґ) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про зміну імені (додаток 19);

д) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про усиновлення (додаток 20);

е) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства (додаток 21);

є) повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану (додаток 22).

Витяги, зазначені в підпунктах «а», «в» - «е» цього пункту, видаються також на письмову заяву фізичної особи, відомості про яку або про її малолітніх, неповнолітніх дітей містяться у відповідному актовому записі цивільного стану, чи на письмову заяву представника цієї особи, повноваження якого ґрунтуються на дорученні, посвідченому нотаріально.

У повному витязі з Реєстру щодо актового запису зазначаються всі відомості про певний вид актового запису, які містяться в Реєстрі на момент формування витягу, з переліком у хронологічному порядку всіх унесених змін та іншої інформації, а також відомості про всі видані свідоцтва.

Повні витяги з Реєстру, передбачені цим пунктом (крім повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану), видаються (надсилаються) державним органам, органам місцевого самоврядування (їх посадовим особам) разом із копіями паперових носіїв відповідних актових записів цивільного стану, якщо про це зазначено у письмовому запиті.

3.15. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру (ідентифікатор пошуку):

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Пошук у Реєстрі відомостей здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх ідентифікаторів пошуку в разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження)).

Доступ посадових осіб державних органів, нотаріусів до Реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням цього Реєстру.

бзац сьомий пункту 3.15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

Посадова особа державного органу, нотаріус вживають заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з Реєстру, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього, відповідно до законодавства.

{Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням інформацію з Реєстру, отриману шляхом безпосереднього доступу до нього, крім випадків, передбачених законом.

{Пункт 3.15 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3773/5 від 26.12.2016}

{Розділ III доповнено новим пунктом 3.15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 14/5 від 06.01.2016}

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 921/5 від 13.06.2014}

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату