Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Методичнi рекомендацii  

Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Протокол №1 від 27.01.2011

 

Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів.

1.     Місце вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» (ст.55) та Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусам України (п.137) посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, які підлягають державній реєстрації, провадиться нотаріусами за місцем їх державної реєстрації або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін правочину.

(Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням цих осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій, відділень або представництв юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

Транспортні   засоби,   які    належать    неповнолітнім,реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку  (крім  випадків  успадкування  за  законом)  за  нотаріально засвідченою  згодою  батьків (усиновлювачів) або піклувальника.  В обліковій картці та книзі обліку таких транспортних засобів  також зазначається прізвище, ім'я та по батькові батьків (усиновлювачів) неповнолітнього або його піклувальника і  ставиться  відмітка  про заборону  зняття  з  обліку транспортних засобів без їх дозволу та дозволу органу опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі  обмеження щодо державної  реєстрації  (перереєстрації),  зняття  з  обліку транспортних  засобів,  які  встановлювалися  для   неповнолітніх, знімаються.

 Транспортні засоби, що належать фізичним особам, реєструються за місцем їх проживання.
 У разі  виникнення  обставин,  що   перешкоджають   державній реєстрації   таких   транспортних  засобів  за  місцем  проживання власників,  дозволяється,  як  виняток,   з   дозволу   керівників підрозділів  Державтоінспекції  проведення їх державної реєстрації за місцем проживання родичів власників за їх письмовою згодою.

     Транспортні засоби,  що  належать  іноземцям  та  особам  без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні, реєструються на встановлений відповідно до законодавства строк  їх  перебування  в Україні   за  адресою,  що  зазначена  у  міграційній  картці  або зареєстрована  у  відповідних  органах  та  підрозділах Державного департаменту  у  справах  громадянства,  імміграції  та реєстрації фізичних  осіб,  за умови подання до підрозділів Державтоінспекції письмової  згоди  приймаючої  сторонни).

2.     Поняття термінів транспортних засобів.

Транспортний засіб - пристрій,  призначений  для  перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів; 
 
Автобус -  автомобіль  з  кількістю  місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно,  який  за  своєю  конструкцією  та обладнанням  призначений  для  перевезення  пасажирів  та  їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки; 
 
Вантажний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів; 
Легковий автомобіль  -  автомобіль  з  кількістю  місць   для сидіння не більше дев'яти,  з місцем водія включно,  який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення  пасажирів та   їхнього  багажу  із  забезпеченням  необхідного  комфорту  та безпеки; 
Мікроавтобус - одноповерховий автобус з кількістю  місць  для сидіння не більше сімнадцяти з місцем водія включно; 
Мотоцикл -   двоколісний   механічний  транспортний  засіб  з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 куб.см і більше. До мотоциклів  прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні  засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг; 
Причіп -  транспортний  засіб,  призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортних засобів належать також напівпричепи і причепи-розпуски; 

3. Перелік документів, які необхідні для посвідчення договору.

 а). Договори про відчуження транспортних засобів посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності відчужувачів на це майно:

-        Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

-        Технічний паспорт автомобіля;

-        Свідоцтво про реєстрацію машини;

-        Технічний талон на причеп;

-        Судновий білет (на катер, моторну лодку) тощо

б) Нотаріус перевіряє відсутність податкової застави та перебування транспортного засобу у заставі за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що береться витяг.У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується з дотриманням вимог, передбачених пунктом 47 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України». У разі перебування транспортних засобів у заставі (кредит), нотаріусу надається згода кредитної установи на відчуження ТЗ.

в). При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, що є спільною власністю подружжя, вимагається згода другого з подружжя, яка оформлюється нотаріусом з дотриманням вимог Правил ведення нотаріального діловодства.

г). При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, що перебували в експлуатації і зареєстровані в установленому чинним законодавством порядку (підрозділах ДАІ, органами Держтехнагляду тощо) нотаріус перевіряє наявність у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу (технічному паспорті) відмітки про зняття його з обліку.

д). При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів нотаріусу подається висновок експерта про вартість транспортного засобу, який діє протягом двох місяців з дня проведення експертизи. Експертиза вартості транспортного засобу має бути виконана фахівцем, якого занесено до Державного реєстру судових експертів або Державного реєстру оцінювачів.

 Не допускається посвідчення договорів відчуження автомобілів, безоплатно переданих (або проданих на пільгових умовах) інвалідам відповідними органами праці та соціального захисту населення.

 Договори про відчуження повітряних суден, катерів, яхт, моторних човнів посвідчуються

з дотриманням таких же вимог

4. Порядок сплати державного мита (плати) та оподаткування.

Відповідно до ст.173.1. Податкового Кодексу України Дохід платника податку від  продажу (обміну) об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 Податкового Кодексу. (5 відсотків).
     Дохід від  продажу  об'єкта   рухомого   майна   визначається виходячи  з  ціни,  зазначеної в договорі купівлі-продажу,  але не нижче оціночної вартості такого об'єкта. 
     Як виняток з положень пункту 173.1  статті 173 ПК  під час  продажу  одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля,  мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року доходи продавця від зазначених операцій оподатковуються за ставкою 1 відсоток. 
     Дохід, отриманий  платником  податку  від  продажу   протягом звітного  податкового  року другого та наступних об'єктів рухомого майна  у  вигляді  легкового  автомобіля,  мотоцикла,  моторолера, підлягає  оподаткуванню  за  ставкою,  визначеною  у  пункті 167.2 статті 167 ПК. 
За нормами Податкового Кодексу під  час  проведення  операцій  з  відчуження об'єктів рухомого майна в порядку, передбаченому зазначеною статтею: нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості  такого рухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною  (сторонами)  договору  та  щокварталу  подає  до органу державної податкової служби за місцем розташування державної  нотаріальної  контори  або  робочого  місця  приватного нотаріуса  інформацію про такий договір,  включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку, в порядку, встановленому розділом для податкового розрахунку;

Державне мито (плата) за вчинення договору відчуження транспортних засобів справляється відповідно до Декрету КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про державне мито пункту г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, одному з подружжя, батькам 1 відсоток суми  дого-                                       вору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої                                       самохідної машини, механізму , іншим особам 5 відсотків.Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату