Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Методичнi рекомендацii  

Ще раз про виконання нотаріусом функцій податкового агента

 

Виділення за текстом - від  адміністратора сайту

Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е
-mail: mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua

? Фізична особа продає земельну ділянку площею 0,20 га з розташованим на ній будинком загальною площею 140 м2. Яким чином здійснюється оподаткування?

 Відповідно до пп. 11.1.1 п. 11.1 та пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (зі змінами та доповненнями) дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, садового будинку або їх частин (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), не оподатковується, якщо загальна площа такого житлового будинку, садового будинку або їх частин не перевищує 100 м2.

У разі якщо площа саме такого житлового будинку, садового будинку або їх частин перевищує 100 м2, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою в розмірі 1 % вартості такого об'єкта нерухомого майна.

Згідно зі ст. 381 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Цивільний кодекс) садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи з наведених норм Закону № 889-IV та Цивільного кодексу, для цілей оподаткування житловий або садовий будинок разом із земельною ділянкою (її загальною площею), на якій він розташований, вважається одним об'єктом продажу (садибою).

До доходу, одержаного від такого продажу, слід застосовувати норми пп. 11.1.1 п. 11.1 та пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону № 889-IV незалежно від кількості договорів (два чи один), якими оформлено (нотаріально засвідчено) купівлю-продаж такого будинку із земельною ділянкою.

У конкретному випадку підлягає оподаткуванню за ставкою 1 % вартість 40 м2 площі житлового будинку та вартість усієї (0,20 га) земельної ділянки.

Рубрику підготовлено за сприяння

 

Тетяни Добродій 

Начальника відділу розгляду звернень платників
Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України

 

Витяг

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 18.01.2005 р.

            N378/5/17-2116,
N 31-50/77 

Щодо виконання нотаріусами обов'язків податкового агента

Державна податкова адміністрація України та Міністерство юстиції України, враховуючи зміни у податковому законодавстві, надають роз'яснення деяких питань щодо виконання нотаріусами обов'язків податкового агента відповідно до Закону України від 22.05.2003 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).

Згідно з пунктом 11.3 статті 11 та пункту 12.5 статті 12 Закону нотаріус є податковим агентом тільки при нарахуванні доходів, отриманих фізичними особами від операцій, пов'язаних з купівлею-продажем і міною об'єктів нерухомого, а також рухомого майна (у разі, якщо факт зміни власника підлягає державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом України) (підпункт "ж" пункту 1.3 статті 1 Закону).

У випадках посвідчення інших договорів купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна податок з доходів фізичних осіб сплачується платником самостійно. При цьому нотаріус повідомляє відповідний податковий орган про посвідчення таких договорів у встановленому порядку.

 

5. Щодо оподаткування доходу від продажу земельної ділянки.

Відповідно до Закону (підпункт 4.3.18 пункту 4.3 статті 4) до складу загального місячного або річного оподаткованого доходу не включається, тобто не є об'єктом оподаткування сума доходу, отриманого платниками податку, внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), безпосередньо отриманих у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок", частина третя статті 72 Земельного кодексу України).

При оформленні договору купівлі-продажу (міни) садиби податок розраховується із суми загального доходу, отриманого платником від продажу (міни) як одного об'єкта нерухомості (стаття 381 Цивільного кодексу України).

При оформленні одним договором відчуження двох об'єктів нерухомості (земельної ділянки та розташованого на ній об'єкту нерухомого майна) податок розраховується окремо з доходу за кожний об'єкт оподаткування.

При оформленні договору купівлі-продажу чи міни земельної ділянки (її частини) окремо від об'єкту нерухомості податок нараховується у порядку, встановленому Законом.

 

14. Порядок та форма ведення податковими агентами звітності.

Нотаріуси, які відповідно до Закону мають статус податкового агента, зобов'язані надавати у строки, встановлені Законом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) па користь платників податку, а також сум нарахованого (сплаченого) податку податковому органу за місцем розташування державної нотаріальної контори, робочого місця приватного нотаріуса. Форма звітності, а також порядок її заповнення врегульовані наказом Державної податкової адміністрації України від 29.09.2003 N 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281 (далі - Наказ), із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 30.08.2004 N 500.

Інформація про посвідчення договорів купівлі-продажу (міни) об'єктів рухомого майна, крім тих, що підлягають державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом, подається нотаріусами відповідним податковим органам у встановленому порядку після внесення змін до вищезазначеного Наказу.

 

Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України  

 
С. І. Лекарь 

Заступник Міністра юстиції
України  

 
І. І. Ємельянова 


 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2008
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2008

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 лютого 2006 року N 62

Про затвердження Регламенту адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 13 квітня 2006 року N 202

(Наказ|Регламент, Державна податкова адміністрація, від 09.02.2006, № 62 "Про затвердження Регламенту адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)")

 

7.3. Надання відповідей на письмові запити платників податків

З метою надання відповідей на письмові запити платників податків надаються податкові роз'яснення та узагальнюючі податкові роз'яснення.

Узагальнюючі податкові роз'яснення надаються Державною податковою адміністрацією України і затверджуються її наказами. Через них оприлюднюється офіційне розуміння органами державної податкової служби окремих положень законодавства з метою обґрунтування їх рішень у разі проведення апеляційних процедур.

Податкові роз'яснення - відповіді органів державної податкової служби всіх рівнів з питань оподаткування, надані безоплатно на запити зацікавлених осіб у строки, встановлені законом для надання відповідей на звернення громадян до органів державної влади.

Узагальнюючі податкові роз'яснення мають пріоритет над податковими роз'ясненнями.

Податкові роз'яснення, надані Державною податковою адміністрацією України, мають пріоритет над податковими роз'ясненням, наданими державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державними податковими інспекціями.

Податкові роз'яснення, надані державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, мають пріоритет над податковими роз'ясненнями, наданими підпорядкованими державними податковими інспекціями.

Підставами для надання податкового роз'яснення є:

необхідність обґрунтування рішення органу державної податкової служби відповідного рівня під час проведення апеляційних процедур;

запровадження нового виду податку, збору (обов'язкового платежу) або внесення зміни до правил оподаткування;

випадки, коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або органів державної податкової служби, унаслідок чого може бути прийняте рішення як на користь платника податків, так і на користь органу державної податкової служби;

необхідність зміни виданого раніше податкового роз'яснення у зв'язку з виданням податкового роз'яснення, що має пріоритет.

Податкове роз'яснення видається у тому разі, якщо не існує податкового роз'яснення з порушеного платником податків питання, що має пріоритет. В іншому разі у відповіді, що направляється органом державної податкової служби платнику податків, робиться посилання на податкове роз'яснення, що має пріоритет.

Підставами для надання узагальнюючих податкових роз'яснень є рішення (резолюція) керівника Державної податкової адміністрації України про необхідність надання узагальнюючого податкового роз'яснення за результатами:

розгляду запитів, що надійшли до Державної податкової адміністрації України від платників податків;

розгляду запитів, що надійшли до Державної податкової адміністрації України від державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

проведення аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування;

запровадження нового виду податку, збору (обов'язкового платежу) або внесення змін до правил оподаткування.

Узагальнюючі податкові роз'яснення і податкові роз'яснення застосовуються протягом терміну дії відповідної норми податкового законодавства.

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.10.2007 р. N 11925/5/17-0716

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб - нерезидентів

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула <...> лист <...> з питань оподаткування доходів фізичних осіб і в межах своєї компетенції повідомляє.

 

Спеціальною нормою Закону, яка регулює оподаткування доходів нерезидентів, є п. 9.11 ст. 9, згідно з яким доходи з джерелом їх походження з України, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених окремими нормами цього Закону.

Ставки оподаткування встановлено окремою спеціальною статтею 7 Закону, а загальний порядок оподаткування доходів встановлено статтею 8, порядки оподаткування окремих видів доходів визначені окремими статтями, тому поняття "порядок оподаткування" і "ставки оподаткування" не с тотожними. В зв'язку з цим під "особливостями" окремих норм цього Закону щодо нерезидентів слід розуміти "ставки оподаткування", спеціально встановлені для оподаткування доходів нерезидентів пунктом 7.3 статті 7 Закону (подвійна ставка податку до встановленої у п. 7.1 ст. 7 Закону: у 2007 році - 30 %). Даний висновок підтверджено листом Мін'юсту України від 12.04.2007 р. N 20-35-59.

Отже, доходи нерезидентів, одержувані за цивільно-правовими договорами, зокрема, від виконання договорів підряду, від надання в оренду рухомого чи нерухомого майна, від продажу нерухомого майна, а також доходи у вигляді інвестиційного прибутку та вартості об'єктів спадщини підлягають оподаткуванню згідно з порядками (правилами), встановленими відповідними статтями Закону, та за ставкою п. 7.3 ст. 7 Закону (26 % - на період 2004 - 2006 рр., 30 % - з 01.01.2007 р.).

 

Заступник Голови 

С. Лекарь 

Надруковано:
"Податки та бухгалтерський облік",
N 88, 1 листопада 2007 р.

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2008
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2008

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату