Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Методичнi рекомендацii  

Аналіз помилок та порушень, виявлених Головним управлінням юстиції у Київській області в ході проведення комплексних перевірок нотаріальної діяльності у 2013 році

Аналіз

помилок та порушень, виявлених Головним управлінням юстиції у Київській області в ході проведення комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства державним та приватними нотаріусами Київської області

у 2013 році

 

Під час проведення Головним управлінням юстиції у Київській області комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства державним та приватними нотаріусами Київської області у 2013 році встановлено наступні порушення та недоліки в роботі нотаріусів Київської області.

 

І. Стан дотримання вимог законодавства, що регулює організацію нотаріальної діяльності та умови роботи нотаріусів

 

Під час проведення комплексних перевірок встановлено, що в державних нотаріальних конторах, діяльність яких перевірялася, не працює пожежна сигналізація.

Правові підстави для зайняття приміщення Вишневою міською державною нотаріальною конторою відсутні.

Приміщення Вишневої міської державної нотаріальної контори на час проведення комплексної перевірки не було підключене також до охоронної сигналізації.

Крім того, при вході до приміщення приватного нотаріуса Чемериської Н.В. була відсутня інформаційна вивіска, що ідентифікує робоче місце приватного нотаріуса, що порушує вимоги пункту 9 Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 №888/5.

При вході до приміщень приватних нотаріусів Лялик О.В., Леончук І.Б., Мусієнко М.М., Стрельцової І.С., Деруна А.А., Карповича О.М., Якименко Л.П., Довбні І.В. було вивішено інформаційну вивіску, що ідентифікує робоче місце, однак її зміст не відповідав вимогам вищезгаданого пункту Положення.

Приймальня приватного нотаріуса Бабак В.С. на час перевірки не була обладнана засобами охоронної та пожежної сигналізації, чим порушено вимоги підпункту 8.3.1 пункту 8 Положення. Площа кабінету приватного нотаріуса Шостак В.Я. на час комплексної перевірки не відповідала вимогам Положення. В недотримання вимог підпункту 8.5.2 пункту 8 Положення, у приватного нотаріуса Бабак В.С. була відсутня відокремлена кімната помічника.

У приватного нотаріуса Лисенко Л.В. на підставі трудового договору, працював працівник, якого не було зареєстровано у центрі зайнятості.

У приватних нотаріусів Воробйової Т.А., Бабак В.С., Дарнопих Т.М. та Козій А.В. на підставі трудового договору працював помічник, у якого в порушення вимог статті 13 Закону, не було юридичного стажу три роки.

На день проведення комплексної перевірки, у зв»язку з відсутністю стелажів та шаф в одній із архівних кімнат, архівні документи Вишневої міської державної нотаріальної контори розміщувалися на підлозі, в порушення вимог пункту 8.6 Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 №16.

 

 

ІІ. Дотримання нотаріусами правил ведення нотаріального діловодства та  порядку вчинення нотаріальних дій

 

У діяльності державних та приватних нотаріусів Київської області, діяльність яких перевірялася у 2013 році, виявлено наступні типові порушення Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 №1325/16016 (далі – Правила 2008 року), Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 (далі – Правила 2010 року), Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5 (далі-Інструкція), та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі-Порядок).

Зокрема, приватним нотаріусом Пікущою Г.Д. порушувалися вимоги статті 8 Закону України «Про нотаріат» щодо збереження нотаріальної таємниці при направленні відповідей на запити про вчинені нотаріальні дії.

Приватний нотаріус Бабак В.С. не ознайомила помічника з вимогами статті 8 Закону України «Про нотаріат», чим порушила вимоги абзацу п’ятого статті 13 цього Закону.

У Васильківській міській державній нотаріальній конторі мали місце випадки, коли державне мито сплачувалося після вчинення нотаріальної дії.

В порушення вимог пункту 3.1 Правил 2010 року, на час проведення перевірки у Вишневій міській державній нотаріальній конторі не було призначено особу, відповідальну за ведення нотаріального діловодства.

На час проведення перевірки у приватного нотаріуса Бабак В.С.  були відсутні паспорти архіву за 2010-2012 роки.

Державним нотаріусом Вишневої міської державної нотаріальної контори та приватним нотаріусами Остапенко Є.Є. порушувалися вимоги пункту 13.1 щодо складання описів справ постійного та тривалого зберігання, державними нотаріусами Вишневої міської та Обухівської районної державної нотаріальної контори та приватними нотаріусами Остапенко Є.Є. та Кулініченко М.Г. - вимоги пункту 13.6 щодо погодження їх з Київським обласним державним нотаріальним архівом.

У приватного нотаріуса Бабак В.С.  за 2010-2012 роки внутрішні описи документів та засвідчувальні написи номенклатурних справ не відповідали вимогам додатків №№19, 20 Правил 2008 року та додатків №№37, 38 Правил 2010 року.

Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори при формуванні справ порушено вимоги пунктів 10.2, 12.4.4  Правил 2010 року, приватним нотаріусом Воробйовою Т.А. -  пунктів 10.1 та 12.4 Правил 2010 року, приватним нотаріусом Швецем С.П. - пункту 11.3. Правил 2010 року, державним нотаріусом Бурлаковою Н.К. не було дотримано вимог підпункту 12.2.2 пункту 1.2  та підпункту 12.3.2 пункту 12.3 Правил 2010 року.

Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори не велася алфавітна книга обліку інших договорів.

Загальною помилкою державних нотаріусів Вишневої міської державної нотаріальної контори було недотримання вимог пункту 5.8 Правил, оскільки запити друкувалися на папері меншому, ніж формат А5.

Державними нотаріусами Васильківської міської державної нотаріальної контори та приватними нотаріусами Довбнею І.В., Дідківською Ю.В. та Кулініченком М.Г. неодноразово було порушено вимоги пункту 8.2 Правил 2010 року, державними нотаріусами Васильківської міської державної нотаріальної контори, державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори, приватними нотаріусами Черниш О.Д., Кулініченком М.Г., Бабак В.С., Дідківською Ю.В., Остапенко Є.Є. та Вельбоєнком А.П. - пункту 8.9. Правил 2010 року,  приватним нотаріусом Біккінеєвою І.А. було недотримання вимог пункту 6.3. Правил 2008 року, державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори – пунктів 11.1 та 3.11 Правил 2010 року щодо реєстрації документів в журналі реєстрації вхідних документів.

Приватними нотаріусами Дереберою Т.О. та Бабак В.С. на заявах про прийняття спадщини не зазначено час їх надходження, чим не дотримано вимог підпункту 3.11 пункту 3  глави 10 розділу ІІ Порядку.

Виявлено також такі загальні порушення правил ведення нотаріального діловодства порушення при вчиненні нотаріальних дій.

Приватними нотаріусами Гринюком П.Д., Бишевцем Р.В., Бабак В.С. та Вельбоєнком А.П. в деяких випадках не перевірено справжність документа, який викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів та поданий для вчинення нотаріальної дії за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, чим порушено вимоги пункту 22-1 Інструкції  та пункту 4 глави 8 розділу І Порядку.

У державних нотаріусів Обухівської районної державної нотаріальної контори, приватних нотаріусів Дарнопих Т.М., Довбні І.В., Деребери Т.О. та Дідківської Ю.В., в порушення статті 34 Закону, тексти заяв про прийняття спадщини чи про відмову від спадщини, заяв про згоду на відчуження, на яких засвідчувалася справжність підпису викладалися не на спеціальних бланках нотаріальних документів.

Приватними нотаріусами Чеботар С.І., Соломатіною О.П., Апишковою З.І., Кулініченком М.Г., Дарнопих Т.М., Гринюком П.Д., Хоменко Т.Л. та Винник С.М. порушувалися вимоги пункту 5.8 Правил 2010 року, оскільки при виготовленні документів не складався заголовок.

Приватним нотаріусом Сидоренко Ю.В. в окремих випадках не було враховано вимог абзацу другого пункту 255 Інструкції, оскільки засвідчено вірність копії документа, виданого фізичною особою, справжність підпису якої на оригіналі цього документу не засвідчена нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Приватним нотаріусом Іщенко О.В., в порушення вимог абзацу п’ятого пункту 27 Інструкції та пункту 6 Глави 7 Розділу І Порядку, при посвідченні договорів відчуження до справ долучався оригінал квитанції про сплату податку з доходів громадян.

Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори при заведенні спадкової справи до майна померлого у 1996 році та видачі свідоцтва про право на спадщину застосовувались норми Цивільного Кодексу України, який набрав чинності у 2004 році.

Загальним порушенням державних нотаріусів Обухівської районної та Вишневої міської державних нотаріальних контор та приватного нотаріуса Гринюка П.Д. було неналежне виконання вимог статті 43 Закону України «Про нотаріат» та пункту 5 глави 7 розділу І Порядку, оскільки при видачі свідоцтв про право на спадщину до примірника свідоцтва не долучалися копії документів, за якими встановлено особу.

Державним нотаріусом Бурлаковою Н.К., в порушення вимог підпункту 5.1. пункту 5 глави 10 розділу ІІ Порядку, при видачі свідоцтв про право на спадщину за заповітом не перевірено чинність заповіту за даними  Спадкового реєстру.

Державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори та приватними нотаріусами Черниш О.Д., Довбнею І.В., Карповичем О.М., Дереберою Т.О., Біккінеєвою І.А. та Дудкою С.О. порушено вимоги пункту 28 Інструкції та вимог пункту 7 глави 7 розділу І Порядку, оскільки у разі повернення оригіналів правовстановлюючих документів, на примірниках правочинів, на заявах про видачу свідоцтв про право на спадщину і свідоцтв про право власності або інших документах, що долучаються до нотаріально оформлених документів і залишаються у справах нотаріуса не робиться відмітка про наявність перевірених оригіналів документів та їх повернення.
Державними  нотаріусами Першої білоцерківської та Вишневої міських державних нотаріальних контор та приватними нотаріусами Чеботар С.І., Хміль Т.М., Мусієнко М.М., Карповичем О.М., Кузьміченком А.П., Тимчуком В.О., Дідківською Ю.В., Винник С.М., Дарнопих Т.М., Бишевцем Р.В., Іщенко О.В., Самко Н.Т., Апишковою З.І., Білоконь С.І. та Лисенко Л.В. були порушені вимоги пункту 3 глави 8 розділу І Порядку (приватним нотаріусом Хоменко Т.Л. - вимоги абзацу четвертого пункту 22 Інструкції), оскільки приймалися документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, які не були з’єднані у спосіб, що унеможливлював їх роз»єднання без порушення цілісності. 
Приватними нотаріусами області Апишковою З.І., Лялик О.В., Семенченком В.І., Соломатіною О.П., Стрельцовою І.М., Іщенко О.В. було порушено вимоги абзацу сьомого пункту 28 Інструкції та пункту 7 глави 7 розділу 1 Порядку, оскільки на примірниках правочинів, на заявах про видачу свідоцтв про право на спадщину або інших документах, що долучаються до нотаріально оформлених документів і залишаються у справах нотаріуса відсутня відмітка про наявність перевірених нотаріусом оригіналів правовстановлюючих документів. 
Загальною помилкою державного нотаріуса Гребінківської держнотконтори було неналежне виконання вимог абзацу 3 пункту 157 Інструкції та абзацу 2 підпункту 1.7 пункту 1 глави 3 розділу ІІ Порядку, а саме заповідачем перед підписом не зазначалося, що заповіт прочитаний ним вголос.
Мали місце наступні порушення вимог чинного законодавства щодо оформлення спадщини. Так, загальною помилкою державних нотаріусів Гребінківської, Васильківської та Вишневої міських державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів Апишкової З.І., Мельник К.С., Винник С.М. було недотримання вимог пункту 207 Інструкції та вимог підпункту 3.10. пункту 3 глави 10 розділу ІІ Порядку щодо роз»яснення спадкоємцям права на відкликання заяв про прийняття спадщини або про відмову від її прийняття. 

Приватним нотаріусом Соломатіною О.П. при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом не витребувано оригінал заповіту, чим порушено вимоги пункту 215 Інструкції.

Державними нотаріусами Гребінківської, Вишневої, Першої білоцерківської міських та Богуславської районної держнотконтор при видачі свідоцтв про право на спадщину не дотримано вимог підпункту 4.14. пункту 4 глави 4 розділу ІІ Порядку, оскільки неналежним чином встановлено факт родинних відносин між спадкодавцем та спадкоємцем.

Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори, приватним нотаріусом Швецем С.П. при видачі свідоцтв про право на спадщину, в недотримання вимог підпункту 4.15 пункту 4 глави 10 розділу II Порядку, неналежним чином перевірено належність майна спадкодавцеві та не перевірено відсутність заборони або арешту майна.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Апишкової З.І., Мельник К.С. було недотримання вимог абзацу сьомого пункту 207 Інструкції та вимог підпункту 3.10 пункту 3 глави 10 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, оскільки приймаючи від спадкоємців  заяву про прийняття спадщини або про відмову від її прийняття, не роз’яснюється спадкоємцям їх право на відкликання такої заяви протягом строку, встановленого статтею 1270 Цивільного кодексу України.

При видачі свідоцтв про право на спадщину приватними нотаріусами Дереберою Т.О. та  Дідківською Ю.В. порушувалися вимоги частини третьої статті 1268 Цивільного кодексу України.

Приватним нотаріусом Мельник К.С. при видачі свідоцтв про право на спадщину не враховані вимоги статті 63 Сімейного кодексу України, оскільки відсутня заява від дружини про те, що вона не претендує на видачу свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Державними нотаріусами Вишневої, Першої білоцерківської міських державних нотаріальних контор, приватними нотаріусами Деруном А.А., Біккінеєвою І.А., Черних Н.В. та Тимчуком В.О. в окремих випадках допускалися порушення  вимог пункту 8 глави 3 розділу ІІ Порядку та пункту 2.9. Положення про Спадковий реєстр, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.04.2005 №33/5, щодо строків реєстрації заповіту.

Приватним нотаріусом Дідківською Ю.В. при посвідченні заповітів не дотримувалися вимоги підпункту 1.7. пункту 1 глави 3 розділу ІІ Порядку (приватним нотаріусом Винник С.М. - абзацу третього підпункту 157 Інструкції), оскільки заповідачем перед підписом не зазначено, що заповіт прочитаний вголос і підписаний ним.

Державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори при підготовці до видачі свідоцтва про право на спадщину за даними Спадкового реєстру не перевірено наявність спадкової справи, спадкового договору, заповіту, чим порушено вимоги пункту 209 Інструкції.

В ряді випадків посвідчувальні написи свідоцтв про право на спадщину, виданих державними нотаріусами Гребінківської,  Обухівської та Богуславської районних та Вишневої міської держнотконтор, приватними нотаріусами Бабак В.С., Швецем С.П., Дереберою Т.О.,  Соломатіною О.П.,  Чеботар С.І., Гринюком П.Д., Кулініченком М.Г., Біккінеєвою І.А. та Тимчуком В.О. не відповідали формам Додатку №25 до Правил 2010 року.

Виявлено такі порушення при посвідченні правочинів. Зокрема, державним нотаріусом Гребінківської державної нотаріальної контори при посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки не дотримано вимог абзацу 2 пункту 45 Інструкції та підпункту 4.5 пункту 4  глави 1 розділу ІІ Порядку, оскільки на примірнику правочину не зроблено відмітку про перевірку належності майна до особистої приватної власності відчужувача.

Приватним нотаріусом Бабак В.С. не долучено до примірників договорів відчуження нерухомого майна копії документів, за якими встановлено відчужувача, чим порушено вимоги пункту 5 глави 7 розділу І Порядку, приватним нотаріусом Стрельцовою І.М. - копії документів, за якими перевірено повноваження представника юридичної особи.

Державним нотаріусом Гребінківської державної нотаріальної контори, в порушення вимог абзацу 3 пункту 45 Інструкції та вимог підпункту 4.6 пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку, при посвідченні договору про відчуження або заставу майна не витребувано заяву від імені особи, у якої немає чоловіка або дружини (неодружена/неодружений, удова/удівець), а також про те, що майно, яке є предметом цього правочину, не є спільною сумісною власністю.

Приватним нотаріусом Швецем С.П. не дотримано вимог підпункту 4.6. пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку, оскільки зміст заяви від особи у якої немає чоловіка або дружини (неодружена/неодружений, удова/удівець) не доводився до відома другого учасника правочину.

Державними нотаріусами Вишневої міської та Богуславської районної державних нотаріальних контор та приватними нотаріусами Дідківською Ю.В., Вельбоєнком А.П. та Воробйовою Т.А., в порушення вимог підпункту 4.6. пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку, в тексті договору про відчуження нерухомого майна не зазначено, що зміст заяви від імені особи у якої немає чоловіка або дружини (неодружена/неодружений, удова/удівець) доведений до відома другого учасника правочину.

Приватним нотаріусом Дудкою С.О. при відчуженні нерухомого майна не дотримувалися вимоги підпункту 1.7 пункту 1 глави 2 розділу ІІ Порядку, оскільки витяг із Реєстру прав власності на нерухоме майно містить інформацію про те, що власником самовільно зроблені добудови, перебудови чи перепланування, проте, у справах нотаріуса відсутнє рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл здійснити перебудову, прибудову, перепланування.

Державним нотаріусом Бурлаковою Н.К., приватними нотаріусами Іщенко О.В. та Шостак В.Я., в порушення вимог підпункту 3.4 пункту 3 глави 2 розділу ІІ Порядку, при посвідченні правочинів про перехід права власності на будівлю або споруду не роз’яснювався сторонам зміст статті 377 Цивільного кодексу України.

У тексті посвідченого приватним нотаріусом Бабак В.С. договору відчуження житлового будинку не зазначався розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходило, у зв’язку з переходом права власності нежитловий будинок, чим порушено вимоги частини другої статті 377 Цивільного кодексу України.

Приватними нотаріусами Бабак В.С., Харитонюк Ю.І. в окремих випадках при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна не перевірено відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, чим порушено вимоги підпункту 2.4. пункту 2 глави 2 розділу ІІ Порядку.

При посвідченні приватним нотаріусом Лисенко Л.В. договорів купівлі-продажу земельних ділянок неналежним чином перевірено заборону відчуження об’єктів нерухомого майна за допомогою Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, чим порушила вимоги абзацу 2 пункту 38 Інструкції. Приватними нотаріусами Вельбоєнком А.П. та Черних Н.В. порушено вимоги підпункту 2.1. пункту 2 глави 2 розділу ІІ Порядку, оскільки неналежним чином перевірено відсутність заборони відчуження або арешту майна за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державним нотаріусом Узинської міської державної нотаріальної контори та приватним нотаріусом Губенко Т.А. не дотримано вимог пункту 6 глави 7 розділу І Порядку, оскільки у справах нотаріусів знаходиться оригінал квитанції про сплату до Пенсійного фонду України. 

Приватним нотаріусом Білоконь С.І. при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна не належно перевірено відсутність податкової застави, чим не дотримано вимог пункту 47 Інструкції та підпункту 2.2 пункту 2 глави 2 розділу II Порядку.

Приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. при посвідченні договору довічного утримання на квартиру, в порушення вимог підпункту 2.3. пункту 2 глави 2 розділу ІІ Порядку, не було взято до уваги наявність податкової застави на всі активи.

Приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. порушено вимоги частини першої статті 245 Цивільного кодексу України, оскільки правочини посвідчувалися на підставі довіреностей, не посвідчених нотаріально.

Приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. порушено вимоги підпункту 4.4. пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку, оскільки неналежним чином перевірено належність майна відчужувачу на праві особистої приватної власності.

Приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. не було дотримано вимог підпункту 4.5. пункту 4  глави 1 розділу ІІ Порядку, оскільки на примірнику правочину не було зроблено відмітку про те, що майно є особистою приватною власністю продавця.

Державними нотаріусами Гребінківської та Богуславської районної державних  нотаріальних контор в ряді випадків не було дотримано вимог підпункту 4.2 пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку.

Приватним нотаріусом Корнійчук А.В. при посвідченні довіреностей в порядку передоручення на основній довіреності не робилася відмітка про передоручення, чим порушено вимоги підпункту 5.7. пункту 5 глави 4 розділу ІІ Порядку.

Приватним нотаріусом Чемериською Н.В. неодноразово порушувались вимоги підпункту 3.2. пункту 3 глави 4 розділу ІІ Порядку, оскільки строк дії довіреності не визначався роками, місяцями, днями.

Приватним нотаріусом Стрельцовою І.М. порушувалися вимоги підпункту 4.6 пункту 4 глави 1 розділу ІІ Порядку, оскільки в тексті договору не зазначалося про доведення до відома іншої сторони договору змісту заяви про те, що майно не є спільною сумісною власністю продавця.

Приватним нотаріусом Стрельцовою І.М. неналежно виконано вимоги підпункту 3.6. пункту 3 глави 5 розділу ІІ Порядку, оскільки в договорі оренди не повідомлено наймача про права третіх осіб на майно.

Державними нотаріусами Вишневої міської державної нотаріальної контори, приватними нотаріусами Іщенко О.В., Якименською Л.Л., Соломатіною О.П., Дудкіною Н.В., Стрельцовою І.М., в порушення вимог пункту 151 Інструкції, при посвідченні довіреностей на представництво в судах не роз’яснювалися вимоги статті 44 Цивільного процесуального кодексу України.

Приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. при посвідченні договору купівлі-продажу не взято до уваги вимоги абзацу другого пункту 2 розділу ІІ Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України 07.07.2012  №811, у зв’язку з чим порушено вимоги пункт 3 глави 16 Розділу 1 Порядку,  оскільки одну із сторін договору було звільнено від плати. 

Приватним нотаріусом Леончук І.Б. при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна не дотримано форму посвідчувального напису №33 додатку №25 Правил 2010 року, приватним нотаріусом Лялик О.В. - форму посвідчувального напису №38 додатку №25 Правил 2010 року, приватними нотаріусами Деруном А.А. та Воробйовою Т.А. - форму посвідчувального напису №37 додатку №25 Правил 2010 року, приватним нотаріусом Вельбоєнком А.П. - форму посвідчувального напису №39 додатку №25 Правил 2010 року, державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори - форму №45 додатку №25 Правил 2010 року.
Державним нотаріусом Вишневої міської та Обухівської районної державних нотаріальних контор, приватними нотаріусами Тимчуком В.О.,  Бишевцем Р.В., Черниш О.Д., Самком О.В., Карповичем О.М., Корнійчук А.В., Біккінеєвою І.А., Стрельцовою І.М., Гапоненко Т.В., Винник С.М., Воробйовою Т.А., Сидоренко Ю.В., Деруном А.А., Остапенко Є.Є., Білоконь С.І., Харитонюк Ю.І., Дереберою Т.О., Швецем С.П., Чемериською Н.В., Дідківською Ю.В., Довбнею І.В., Кузьміченком А.П., Мельник К.С., Губенко Т.А., Апишковою З.І., Іщенко О.В., Самко Н.Т., Шостак В.Я., Леончук І.Б., Лисенко Л.В., Бабак В.С. та Воробйовою Т.А. здійснювалася неналежна оцінка документам, поданим для вчинення окремих нотаріальних дій. 
Зокрема, державними нотаріусами Обухівської районної та Вишневої міської державних нотаріальних контор, приватними нотаріусами Тимчуком В.О., Чеботар С.І., Хміль Т.М., Леончук І.Б., Соломатіною О.П., Якименською Л.Л. та Бишевцем Р.В. неналежно виконано вимоги статті 43 Закону України «Про нотаріат» щодо встановлення особи громадян, які звертались за вчиненням нотаріальних дій (паспорти громадян, які були надані нотаріусу, не відповідали вимогам пунктів 6 або 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-ХІІ).

Загальною помилкою державного нотаріуса Бурлакової Н.К.,  приватних нотаріусів Черниш О.Д., Самка О.В., Карповича О.М., Корнійчук А.В., Біккінеєвої І.А., Самко Н.Т., Апишкової З.І., Стрельцової І.М., Бишевця Р.В., Гапоненко Т.В., Винник С.М., Воробйової Т.А. та Сидоренко Ю.В. при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок було недотримання вимог пункту 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №439 (до документів, що залишаються в справах нотаріуса, не долучено витяг з Поземельної книги).

При посвідченні окремих договорів купівлі-продажу земельної ділянки в ряді випадків не перевірено факт шлюбних відносин продавця.

Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори, приватними нотаріусами Карповичем О.М., Деруном А.А.,  Остапенко Є.Є., Білоконь С.І., Винник С.М., Харитонюк Ю.І. та Воробйовою Т.А. при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок не долучався повний звіт про оцінку майна, чим не дотримано вимог статті 20 Закону України «Про оцінку земель».

Приватним нотаріусом Тимчуком В.О. при посвідченні договорів позики, попередніх договорів зазначалися суми в іноземній валюті, чим порушено вимоги статті 192 Цивільного кодексу України.

Загальною помилкою приватного нотаріуса Тимчука В.О. було недотримання вимог статті 722 Цивільного кодексу України, а саме в договорах дарування нерухомого майна зазначено, що право власності переходить до обдаровуваного з моменту державної реєстрації,

Державними нотаріусами Вишневої міської  та Обухівської районної державних нотаріальних контор, приватними нотаріусами Дереберою Т.О., Швецем С.П. та Винник С.М. при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок порушено вимоги пункту в) та є) статті 132 Земельного кодексу України, оскільки у текстах договорів не було зазначено склад угідь та права сторін договору.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Чемериської Н.В., Дідківської Ю.В. та Воробйової Т.А. було невиконання вимог пункту в) частини 2 статті 132 Земельного кодексу України, оскільки в договорах відчуження земельних ділянок не зазначався склад угідь.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Черниш О.Д., Довбнею І.В., Самка О.В., Карповича О.М., Кузьміченка А.П., Мельник К.С., Губенко Т.А., Апишкової З.І., Стрельцової І.М., Іщенко О.В., Самко Н.Т., Лисенко Л.В. та Бабак В.С. при посвідченні договорів відчуження земельних ділянок було неврахування вимог пункту є) статті 132 Земельного кодексу України, а саме відсутні права та обов’язки сторін.

Загальною помилкою приватного нотаріуса Тимчука В.О. було невиконання вимог статті 125 Земельного кодексу України, оскільки в договорах відчуження земельних ділянок зазначено, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав. 
Державним нотаріусом Богуславської районної держнотконтори при посвідченні договорів відчуження житлових будинків не було взято до уваги вимоги статті 334 Кодексу щодо моменту переходу права власності на нерухоме майно.

Приватним нотаріусом Шостак В.Я. при посвідченні окремих довіреностей не враховано пункт 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388.

Приватним нотаріусом Бабак В.С. при посвідченні договорів відчуження нерухомого майна в ряді випадків не враховано вимоги частини шостої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Під час перевірки стану дотримання вимог порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій встановлено, що державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори, приватними нотаріусами Воробйовою Т.А., Стрельцовою І.М. та Апишковою З.І. при внесенні запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій не дотримано вимог пункту 7.15 Правил 2010 року, оскільки дописки і виправлення, зроблені в реєстрі не застережені нотаріусом.
Загальною помилкою приватного нотаріуса Воробйової Т.А. було недотримання вимог пункту 7.19 Правил 2010 року, оскільки при засвідченні справжності підпису декількох осіб на одному документі проставлявся один реєстровий номер.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Черних Н.В., Стрельцової І.М. та Швеця С.П.  було недотримання вимог абзацу другого пункту 7.21. Правил 2010 року, оскільки дата вчинення нотаріальної дії не проставлялася щоразу на початку кожної нової сторінки реєстру протягом усього робочого дня.

Приватним нотаріусом Черниш О.Д. не дотримано вимог пункту 7.20 Правил 2010 року, оскільки при засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи на кількох примірниках статуту кожен з примірників мав різні реєстрові номери.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Остапенко Є.Є., Дудки О.С., Воробйової Т.А., Винник С.М., Гапоненко Т.В., Кулініченка М.Г. було  недотримання вимог абзацу першого пункту 7.22 Правил 2010 року, оскільки у графі 3 реєстру не зазначено орган, яким проставлено в паспорті громадянина України відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера та дата її проставлення.

Загальною помилкою державного нотаріуса Бурлакової Н.К. та приватного нотаріуса Кулініченка М.Г. було недотримання вимог абзацу третього пункту 11 Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 15.07.2003 №87/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 19.11.2007 №1101/5) (далі – Порядок), та абзацу третього пункту 7.22 Правил 2010 року, оскільки у разі вчинення нотаріальної дії за участю представника у графі 3 реєстру не зазначено реквізити документів, на підставі яких здійснювалося представництво, та ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Вельбоєнка А.П., Стрельцової  І.М., Іщенко О.В., Бишевця Р.В., Апишкової З.І., Козій А.В., Шостак В.Я. було те, що у графі 3 реєстру не зазначено ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, державного нотаріуса Бурлакової Н.К., приватних нотаріусів Вельбоєнка А.П., Бишевця Р.В., Апишкової З.І. та Стрельцової  І.М. – також незазначення місця проживання особи, для якої вчиняється нотаріальна дія, державного нотаріуса Бурлакової Н.К., приватних нотаріусів Іщенко О.В. та Шостак В.Я. – також  незазначення громадянства іноземного громадянина.

В недотримання вимог пункту 7.32 Правил, окремими приватними нотаріусами у графі 5 реєстру не було зазначено кому адресується заява та орган, яким проставлено в паспорті громадянина України відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера та дата її проставлення. Приватними нотаріусами Дарнопих Т.М., Вельбоєнком А.П., Гринюком П.Д., Винник С.М., Лисенко Л.В.,  Швецем С.П. та Козій А.В. у графі 5 реєстру не зазначено до кого адресована особа.

Загальною помилкою приватних нотаріусів Іщенко О.В. та Стрельцової І.М. було  недотримання вимог пункту 7.32 Правил 2010 року, оскільки у графі 5 реєстру при засвідченні справжності підпису заявника не було зазначено кому адресується заява.

Державним нотаріусом Бурлаковою Н.К., приватними нотаріусами Черниш О.Д. та Іщенко О.В. не дотримано вимог пункту 7.24. Правил 2010 року, оскільки при засвідченні справжності підписів посадових осіб на банківських картках не записано реквізити документів, що підтверджують перебування на цій посаді.
Приватними нотаріусами Черних Н.В., Лисенко Л.В. та Швецем С.П. не було дотримано вимог пункту 11.3. Порядку та пункту 7.25 Правил 2010 року, оскільки у графі 3 реєстру не зазначалася причина, з якої правочин підписано іншою особою; приватними нотаріусами Апишковою З.І., Черних Н.В. -  пункту 12 Порядку та пункту 7.28. Правил 2010 року, оскільки у графі 4 реєстру не зазначено документ, за яким установлено особу громадянина, для якого вчинялася нотаріальна дія.
Державними нотаріусами Вишневої міської та Обухівської районної державної нотаріальної контори та приватними нотаріусами Шостак В.Я., Апишковою З.І., Черних Н.В., Лисенко Л.В.,  Воробйовою Т.А., Швецем С.П., Стрельцовою І.М., Іщенко О.В. не дотримано вимог пункту 12.1 Порядку та вимог пункту 7.29 Правил 2010 року, оскільки у графі 4 реєстру не зазначено законність перебування іноземного громадянина в Україні та/або термін реєстрації іноземця на території України. 
Державним нотаріусом Гребінківської держнотконтори та приватними нотаріусами Біккінеєвою І.А., Воробйовою Т.А., Апишковою З.І., Кулініченком М.Г., Стрельцовою І.М. та Черниш О.Д. не дотримано вимог пункту 12.2. Порядку та вимоги пункту 7.30 Правил 2010 року, оскільки у графі 4 реєстру був відсутній запис про документи за якими встановлено правоздатність та дієздатність юридичної особи, державним нотаріусом Бурлаковою Н.К., приватним нотаріусом Іщенко О.В. не зазначено реквізити свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. 

Приватним нотаріусом Білоконь С.І. не дотримано вимог пункту 7.35 Правил 2010 року щодо здійснення запису до реєстру таким чином, щоб він давав змогу ідентифікувати документ без перекручень викладених у ньому відомостей.

Приватними нотаріусами Козій А.В., Харитонюк Ю.І., Іщенко О.В. та Самко Н.Т. не дотримано вимог пункту 7.37. Правил 2010 року, оскільки у графі 5 реєстру не зазначено кількість сторінок копії.

Окремими приватними нотаріусами не дотримано вимог пункту 9 Порядку, оскільки при засвідченні справжності підпису однієї особи на двох примірниках банківських карток проставлялися два реєстрові номера.
Державним нотаріусом Обухівської районної державної нотаріальної контори та приватними нотаріусами Вельбоєнком А.П., Дарнопих Т.М., Дудкою О.С., Остапенко Є.Є., Воробйовою Т.А., Біккінеєвою І.А., Апишковою З.І., Іщенко О.В., Стрельцовою І.М., Кулініченком М.Г., Козій А.В. не дотримано вимоги пункту 13.10 Порядку та вимоги пункту 7.41 Правил 2010 року, оскільки у графі 5 реєстру не зроблено відмітку про перевірку спеціального бланка нотаріальних документів. 
Загальною помилкою державного нотаріуса Богуславської районної держнотконтори та приватних нотаріусів Корнійчук А.В., Остапенко Є.Є. та Воробйової Т.А. було недотримання вимог пункту 7.42 Правил 2010 року, оскільки при внесенні змін до нотаріально посвідченого договору в реєстрі проти запису про вчинення такої нотаріальної дії не робилася відповідна відмітка.
Державними нотаріусами Вишневої міської та Гребінківської держнотконтор  не дотримано вимог пункту 7.43 Правил 2010 року, оскільки у графі 6 реєстру не зазначена сума стягнутого державного мита.
Загальною помилкою державних нотаріусів Вишневої міської та Обухівської районної державних нотаріальних контор та було неналежне виконання вимог пункту 7.43 Правил 2010 року, оскільки у графі 6 реєстру не зазначаються реквізити квитанції про сплату державного мита.

Загальною помилкою приватного нотаріуса Білоконь С.І. було  недотримання вимог пункту 7.43 Правил 2010 року, оскільки при здійсненні оплати за вчинену нотаріальну дію у безготівковій формі, у графі 6 реєстрі не вказувалися дата, номер банківського документа і назва банківської установи, якою проведено банківську операцію.

В порушення пункту 7.45 Правил 2010 року, державними нотаріусами Гребінківської та Обухівської районної держнотконтор у графі 6 реєстру не робиться посилання на законодавчий акт чи рішення відповідного органу влади про звільнення від сплати державного мита із зазначенням номера і дати такого акта (рішення) та реквізитів документів, на підставі яких платників звільнено від сплати державного мита.
Державними нотаріусами Гребінківської, Обухівської та Богуславської районної, Вишневої міської держнотконтор, в порушення вимог 7.46 Правил 2010 року, у графі 7 реєстру у разі звільнення осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій від сплати державного мито, не зазначалося, що документ отримано без сплати державного мита.
Державними нотаріусами Гребінківської та Богуславської районної держнотконтор та приватним нотаріусом Карповичем О.М. не дотримано вимог пункту 15.1 Порядку та вимог пункту 7.47 Правил 2010 року, оскільки у графі 7 реєстру були відсутні підписи осіб, за дорученням яких або щодо яких було вчинено нотаріальну дію. У державних нотаріусів Гребінківської та Богуславської районної держнотконтор та приватних нотаріусів Шостак В.Я. та Мельник К.С., в порушення вимог цього пункту, в графі 7 реєстру не зазначено прізвище осіб та/чи їх представників, які записані в графі 3 реєстру. 

Загальною помилкою приватного нотаріуса Кулініченка М.Г. було недотримання вимог пункту 7.48. Правил 2010 року, оскільки у кінці кожного робочого дня записується підсумковий запис не скріплюється підписом нотаріуса.

 

ІІІ Вжиття заходів реагування за результатами

проведення перевірок

 

За результатами комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності та виконання правил нотаріального діловодства, у зв»язку з неодноразовими порушеннями правил ведення нотаріального діловодства, зупинено діяльність приватних нотаріусів Лисенко Л.В., Бабак В.С., Воробйової Т.А., Апишкової З.І., Іщенко О.В., Стрельцової І.М., Тимчука В.І., Вельбоєнка А.П., Гринюка П.Д., Діківської Ю.В., Чеботар С.І., з метою проходження підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України.

За результатами проведення перевірок завідувачем Сквирською районною державною нотаріальною конторою Савченко М.А,  Васильківською міською державною нотаріальною конторою Хоменком С.А., Вишневою міською державною нотаріальною конторою Бурлаковою Н.К., Першою білоцерківською міською державною нотаріальною конторою Кравець А.В., Богуславською районною державною нотаріальною конторою Полковніковій Т.А., державним нотаріусом Богуславської районної державної нотаріальної контори Чаматою І.В. та приватними нотаріусами Чеботар С.І.,  Мусієнко М.М., Соломатіною О.П., Черниш О.Д.,  Довбнею І.В., Самком О.В., Карповичем О.М., Лисенко Л.В., Пікущою Г.Д., Тимчуком В.О., Корнійчук А.В., Мельник К.С., Бобковою І.О., Котляровою Т.І., Бабак В.С., Воробйовою Т.А., Дідківською Ю.В., Дереберою Т.О., Щуром О.І., Іщенко О.В., Стрельцовою І.М., Дарнопих Т.М., Кулініченком М.Г., Апишковою З.І., Вельбоєнком А.П., Гринюком П.Д. підготовлено реферати на задані теми.

 

 

 

 

 

Начальник

відділу нотаріату та

фінансового моніторингу                                                       О.А. Лисогор                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату