Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Методичнi рекомендацii  

Примірний перелік питань, рекомендованих нотаріусам Київської області для вивчення в ході проведення навчань протягом 2014 року

Примірний перелік

 питань, рекомендованих нотаріусам Київської області для вивчення в ході проведення навчань протягом 2014 року

 

1.               Система та компетенція нотаріальних органів.

2.               Таємниця вчинюваних нотаріальних дій.

3.               Обмеження у праві вчинення нотаріальних дій.

4.               Права та обов'язки нотаріуса.

5.                               Застосування Правил професійної етики нотаріусів України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 04.10.2013 №2104/5.

6.               Місце вчинення нотаріальних дій.

7.               Строки вчинення нотаріальних дій.

8.               Основні правила посвідчення правочинів.

9.               Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням
нотаріальної дії.

10.          Перевірка дієздатності громадян та правоздатності юридичних осіб,
які беруть участь в угодах.

11.          Підписання нотаріально посвідчених угод, заяв та інших документів.

12.          Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

13.          Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв.

14.          Відмова у вчиненні нотаріальної дії. Оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні.

15.          Заходи, що вживаються нотаріусами та іншими посадовими особами,
які вчиняють нотаріальні дії, при виявленні порушення закону.

16.          Видача дубліката нотаріально посвідченого документа.

17.          Вимоги щодо вчинення неповнолітньою особою правочину щодо
транспортних засобів або нерухомого майна.

18.          Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а
також фізичної особи, місце перебування якої невідоме.

19.          Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна.

20.          Посвідчення заповіту, порядок внесення змін до нього та скасування заповіту.

21.          Посвідчення довіреностей, порядок припинення та скасування довіреностей.

22.          Посвідчення юридичних фактів.

23.          Засвідчення вірності копій документів та витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах,

24.          Засвідчення вірності перекладу.

25.          Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.

26.          Видача свідоцтв про право на спадщину.

27.          Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя.

28.          Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).

29.          Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися.

30.          Накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації.

31.          Вчинення виконавчих написів.

32.          Прийняття на зберігання документів.

33.          Передача заяв.

34.          Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів.

35.          Нотаріальне посвідчення договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, договору найму транспортного засобу, договору позички,  договору управління майном.

36.      Застосування положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 (в редакції Протоколау від 28.03.1997) при вчиненні нотаріальних дій.

37.      Застосування нотаріусами положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 при вчиненні нотаріальних дій.

38.          Вивчення Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2009 №2053/5

39.          Застосування нотаріусами Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №812.

40.          Порядок прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном.

41.          Порядок державної реєстрації нотаріусами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

42.          Стягнення плати за вчинення нотаріальних дій.

43.          Порядок ведення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій.

44.          Застосування Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5. 

 

 

 

 Повний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату