Методична рада нотаріату
Актуальна інформація
Монiторинг законодавства
Судова практика
Методичнi рекомендацii
Бібліографія з окремих видів нотаріальних дій
Склад методичноi ради

Головна   /  Методичнi рекомендацii  

Відчуження частки у праві власності на об'єкт нерухомого майна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Протокол №1 від 29.05.2014

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

з питань посвідчення договорів відчуження часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди

 

Право власності — центральний інститут цивільного права. Його значення обумовлене тим, що право власності юридично закріплює сформовані в суспільстві економічні відносини. Стаття 41 Конституції України встановила принцип непорушності (недоторканності) приватної власності. Сутність цього принципу полягає в тому, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Відповідно до ст.316 Цивільного кодексу України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Розрізняють такі види права спільної власності: право спільної часткової власності та право спільної сумісної власності.

Відповідно до ст.356 Цивільного кодексу України, власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Істотними ознаками права спільної часткової власності є: множинність суб’єктів права власності, спільність майна, визначеність часток у праві власності. Співвласники є власниками так званих ідеальних часток у праві власності, а не часток у майні, тому кожен із співвласників є власником не певної частини майна, а всього спільного майна в цілому.

Суб’єктами права спільної часткової власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади.

 

2.    Нормативна база

 

-   Цивільний кодекс України від 16.03.2003 року № 435-IV (з подальшими змінами і доповненнями) (далі за текстом – «ЦКУ») (ст.ст. 355 - 358, 361-363, 377);

-   Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року № 3425-XII (з наступними змінами та доповненнями) (далі по тексту – «Закон») (ст.34, 43, 45 Закону);

-   Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5;

-   Правила ведення нотаріального діловодства, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 (далі за текстом – «Правила»);

 

3.    Алгоритм посвідчення договорів відчуження часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди

 

Нотаріальна процедура посвідчення договорів відчуження часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди  складається з низки взаємозалежних етапів, дотримання яких є обов’язковим. Розглянемо порядок вчинення даної нотаріальної дії детальніше.

1. Звернення особи, яка бажає посвідчити договір відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду до нотаріальної контори. При зверненні особи до нотаріуса з метою відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду нотаріус, відповідно до статті ст.43 Закону, встановлює особу учасника цивільних відносин, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює).

Важливо! Відповідно до ч.3 ст.43 Закону, посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Щодо юридичної особи нотаріус повинен перевірити її правоздатність та дієздатність на підставі установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію і витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цієї юридичної особи, а також повноваження представника юридичної особи.

2. Надання сторонами всіх необхідних документів для посвідчення договору відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду та складання проекту правочину. На цьому етапі особи, що звернулися до нотаріальної контори з метою посвідчення вищезазначеного договору, мають надати нотаріусу всі необхідні документи для вчинення вищезазначеної нотаріальної дії.

Так, до загального переліку документів, які необхідно надати для посвідчення договору відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду, зокрема, належать:

- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру осіб платників податків;

- правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності, договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо);

- висновок про експертну оцінку житлового будинку, будівлі чи іншої капітальної споруди, що відчужується;

- згода іншого з подружжя на укладення такого договору у разі якщо майно було набуте (набувається) в період зареєстрованого шлюбу та зареєстроване (реєструється) на одного з подружжя,. Справжність підпису на такій заяві має бути засвідчено нотаріально;

- якщо відчужується житловий об’єкт – довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб (для перевірки відсутності прав третіх осіб на предмет договору (зокрема права зареєстрованих осіб на проживання і користування об’єктом), а також для перевірки відсутності (наявності) зареєстрованих неповнолітніх осіб у даному об’єкті);

- у випадку, коли співвласниками майна є неповнолітні та/або малолітні особи, або вони мають право користування житловим будинком, будівлею та іншою капітальною спорудою (зареєстровані), або вони виступають набувачами майна (покупцями, обдаровуваними тощо) нотаріусу слід надати рішення органу опіки і піклування про дозвіл на відчуження або набуття у власність відповідного нерухомого майна;

- якщо відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду відбувається шляхом укладення договору купівлі-продажу зі сторонньою особою (не з співвласником) – відповідні документи, що підтверджуватимуть дотримання права переважної купівлі (додатки 1, 2);

- якщо за договором відчужується об’єкт нерухомого майна без земельної ділянки (наприклад якщо земля не належить власнику об’єкта нерухомого майна), - державний акт про право власності на земельну ділянку чи інший документ, в якому вказано кадастровий номер та площу земельної ділянки, на якій розташовано об’єкт нерухомого майна (стаття 377 ЦКУ)

- документ про сплату податку з доходу фізичних осіб відчужувачем, фотокопія якого долучається до примірника правочину, що залишається у справах нотаріуса;

- документ про сплату збору в Пенсійний фонд України набувачем.

Окрім цього у кожному індивідуальному випадку, нотаріус керуючись ст.46 Закону, має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії. Так, наприклад, при посвідченні договору відчуження житлового будинку нотаріусу слід надати довідку ЖЕУ, сільської ради тощо про осіб, які зареєстровані та проживають у відчужуваному житловому будинку.

Отримавши документи нотаріус надає їм правову оцінку та встановлює їх відповідність вимогам законодавства. Варто відмітити, що відповідно до ст.47 Закону, для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

На підставі наданих документів нотаріус складає проект договору відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду та перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту майна.

3. Нотаріальне посвідчення договору відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду.

Відповідно до ч.3 ст.34 Закону тексти договорів, за винятком тих примірників, які залишаються у справах нотаріуса, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

При посвідченні договорів відчуження частки у праві власності на житловий будинок, будівлю та іншу капітальну споруду нотаріусом застосовується відповідна форма посвідчувального напису згідно додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. №3253/5), яка підписується нотаріусом з прикладенням його гербової печатки.

Текст посвідчувального напису викладається за допомогою загальноприйнятих технічних засобів та вміщується після підписів сторін договору на тій же сторінці чи на звороті документа.

Якщо посвідчувальний напис не вміщується на відповідному документі, він може бути продовжений чи викладений повністю на іншому спеціальному бланку нотаріальних документів. У цьому випадку бланк, на якому викладено текст документа, та бланк із посвідчувальним написом прошнуровуються і пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом нотаріуса з прикладенням його гербової печатки.

Варто також відмітити, що згідно ч.2 ст.45 Закону, нотаріально посвідчувані правочини підписуються у присутності нотаріуса.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати документ, то за її дорученням у її присутності та в присутності нотаріуса цей документ може підписати інша особа. Про причини, з яких фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не могла підписати документ, зазначається у посвідчувальному написі. Правочин за особу, яка не може підписати його, не може підписувати особа, на користь або за участю якої його посвідчено. У таких випадках застосовується відповідна форма посвідчувального напису згідно додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. №3253/5), яка підписується нотаріусом з прикладенням його гербової печатки.

 

4.    Особливості посвідчення договорів відчуження (зокрема, договорів купівлі-продажу) часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди

 

Стаття 361 ЦКУ надає співвласнику право самостійно розпоряджатися  своєю часткою у праві спільної часткової власності. Самостійність кожного із співвласників на розпорядження належною йому часткою в праві власності ґрунтується на засадних положеннях ч.1 ст.316 ЦКУ щодо права власності як права особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

При цьому самостійність співвласника пов’язана лише зі свободою формування волі співвласника від волі інших співвласників, оскільки при реалізації прийнятого рішення щодо розпорядження часткою в праві власності співвласник, який прийняв таке рішення, має дотримуватись прав та інтересів інших співвласників та в передбачених законом випадках враховувати їх волю щодо придбання частки, що відчужується.

Якщо один з учасників спільної часткової власності продає належну йому частку в спільній власності сторонній особі, іншим учасникам спільної часткової власності має бути забезпечена реалізація належного їм права переважної купівлі. У цьому зв’язку при посвідченні таких правочинів нотаріус встановлює такі факти:

1) виконання продавцем обов’язку повідомити всіх інших учасників спільної часткової власності про свій намір про свій намір продати свою частку сторонній особі з вказівкою ціни та інших умов, на яких вона продається;

2) відмова учасників спільної часткової власності від здійснення права переважної купівлі; або закінчення місячного строку на здійснення права переважної купівлі (фактична відмова); або відмова інших співвласників спільної часткової власності отримати надіслані на їхню адресу заяви продавця про намір продати свою частку; або невідомість адреси інших співвласників спільної часткової власності;

3) дійсність заяви про відмову або фактичної відмови від права переважної купівлі (протягом трьох місяців).

Повідомлення продавцем усіх інших учасників спільної часткової власності про продаж своєї частки повинно здійснюватись у письмовій формі. Така заява може бути направлена іншим учасникам спільної часткової власності безпосередньо продавцем або передана нотаріусом у порядку ст.84 Закону.

Відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ Порядку, доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про подальший продаж частки в спільному майні є або свідоцтво, видане нотаріусом, про передачу їм заяви продавця, або заява учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення права переважної купівлі частки майна, що продається (із зазначенням ціни та інших умов продажу цієї частки).

Справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності має бути засвідчена в нотаріальному порядку.

Заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі має бути викладена на спеціальному бланку нотаріальних документів з одночасною реєстрацією в журналі реєстрації вхідних документів.

Якщо вказана заява передана особисто учаснику спільної часткової власності нотаріусом, який посвідчує договір, то свідоцтво про передачу заяви не видається, при цьому примірник заяви з написом нотаріуса про її вручення додається до примірника договору купівлі-продажу частки відчужуваного майна, який залишається в матеріалах нотаріальної справи.

При одержанні від учасників спільної часткової власності письмової відповіді на повідомлення про продаж ця відповідь додається до примірника договору, що залишається у матеріалах нотаріальної справи.

Правило про повідомлення всіх інших учасників спільної часткової власності не поширюється на випадки посвідчення договорів довічного утримання (догляду); спадкового договору; дарування; ренти (якщо майно передається безоплатно); пожертви, міни; міни частки майна або відчуження частки майна, виділеної за згодою співвласників чи за рішенням суду, а також у разі продажу частки у праві власності на майно з публічних торгів (аукціону).

Умовою посвідчення договорів відчуження часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди є також відмова учасників спільної часткової власності від здійснення права переважної купівлі або нездійснення цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця з дня одержання повідомлення про намір і умови продажу.

Договір купівлі-продажу часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди сторонній особі може бути посвідчений нотаріусом за наявності відомостей про те, що інші учасники спільної часткової власності відмовились одержати надіслані на їх адресу заяви продавця про його намір продати свою частку. Про цю обставину повинна свідчити зроблена на зворотному повідомленні відмітка органу зв'язку.

Договір купівлі-продажу частки спільного майна іншій особі може бути посвідчений також у разі, якщо адреса інших учасників спільної часткової власності невідома. На підтвердження цього повинен бути наданий документ відповідного компетентного органу (довідкової служби, адресно-довідкового бюро тощо).

Заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який протягом установленого строку не здійснив свого права на переважну купівлю, дійсна протягом трьох місяців. Цей строк обчислюється з дня подання заяви про відмову від права переважної купівлі або з дня, наступного за останнім днем зазначеного місячного терміну.

У разі посвідчення договору купівлі-продажу частки спільного майна за більшу ціну порівняно з тією, що була запропонована в переданому повідомленні, але з дотриманням інших визначених умов, подання доказів повторного повідомлення учасників спільної часткової власності не вимагається.

У тексті договору про відчуження частки майна вказуються арифметичні (у простих дробах) частки.

Відповідно до п.7 Глави 7 Розділу 1 Порядку, у разі посвідчення договорів відчуження часток у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди та у випадку якщо учасники спільної часткової власності мають один спільний правовстановлюючий документ на згадане майно і один із них відчужує належну йому частку (чи частку  від частки), то у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) документів, які підтверджують право власності співвласника на частку у праві власності на житлові будинки, будівлі та інші капітальні споруди. Окрім цього при посвідченні вищезазначених договорів на правовстановлюючому документі, що повертається відчужувану (співвласнику), здійснюється відмітка про перехід права власності на відчужувану частку (або частку від частки) майна до набувача, проставляється дата, підпис нотаріуса та його печатка. Наприклад: «Мною, Клименко М.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 06 лютого 2014 року за реєстровим №456 посвідчено договір купівлі-продажу 1/2 частки цього житлового будинку від імені Максименко П.І. на ім’я Бондаренко К.П.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Зразок заяви про передачу заяви

 

Приватному нотаріусу Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майбороді І.В.

 

Тарасенко Геннадія Петровича,

реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб платників податку 1111111111111

паспорт серії СМ 286357, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київській

області 18.10.2000 року;

зареєстрованого за адресою: село Нові Петрівці,

вулиця Вишгородська, будинок №55,

Вишгородський район, Київської області,

Заява

 

Прошу приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майбороду І.В. передати гр. Богданову Іллі Михайловичу, що проживає за адресою: місто Вишгород, вулиця П.Орлика, будинок №1, квартира №25, Київської області, заяву наступного змісту:

"Громадянин Богданов Ілля Михайлович, повідомляю Вам, що я маю намір продати належну мені на праві приватної власності ½ (одну другу) частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Вишгородська, будинок №55 (п’ятдесят п’ять) за 363 460,00 (триста шістдесят три тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок).

Згідно зі ст. 362 Цивільного кодексу України Ви як співвласник маєте переважне право перед іншими особами на купівлю належної мені частки житлового будинку, тому прошу Вас не пізніше одного місяця з дня вручення Вам цієї заяви повідомити мене або приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майбороду І.В. (адреса робочого місця: Київська область Вишгородський район місто Вишгород, вулиця Лайоша Гавро, будинок №5, прим. №78) про своє бажання чи відмову придбати зазначену частку житлового будинку за вищевказану суму.

Якщо Ви відмовитесь від здійснення переважного права купівлі чи не здійсните це право протягом одного місяця з дня одержання цієї заяви, а також у разі неодержання від Вас відповіді протягом одного місяця з дня одержання цієї заяви, належна мені частка житлового будинку буде продана іншій особі”.

Дата «___»____________ ___________

Підпис___________________ (________________________________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Зразок супровідного листа до заяви про передачу заяви

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОННОГО НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАЙБОРОДА ІННА ВІКТОРІВНА

 

07300, Київська область, місто Вишгород, вулиця Лайоша Гавро, буд. №5, прим. №78,

тел. (04596) 45-546

 

___________№___________

На №___________________

Богданову Іллі Михайловичу,

місто Вишгород, вулиця П.Орлика, будинок №1, квартира №25, Київської області.

Про передачу заяви

 

Приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майборода І.В. на підставі статті 84 Закону України "Про нотаріат", передає Вам заяву гр. Тарасенко Геннадія Петровича, в якій він повідомляє про свій намір продати належну йому частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель, що знаходиться в селі Нові Петрівці, по вулиці Вишгородській, будинок №55 (п’ятдесят п’ять) за 363 460,00 (триста шістдесят три тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок).

Зареєстровано в реєстрі за № _____.

Стягнуто плату: згідно ст.31 Закону

України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус                                                                      І.В.Майборода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОДНІЄЇ ДРУГОЇ ЧАСТКИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Місто Вишгород Київської області

П’ятого лютого дві тисячі чотирнадцятого року

Ми, що нижче підписалися: Тарасенко Геннадій Петрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними  Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2222222222, який зареєстрований за адресою: село Нові Петрівці, вулиця Вишгородська, будинок №55, Вишгородського району Київської області, іменований  надалі «Продавець», - з однієї сторони, та Остапенко Марія Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними  Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2222222222, яка зареєстрована за адресою: село Нові Петрівці, вулиця Вишгородська, будинок №55, Вишгородського району, Київської області, іменована надалі - «Покупець», - з другої сторони, разом іменовані надалі «Сторони», попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності, повністю усвідомлюючи значення  своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору.

1.1. За цим договором Продавець передає у власність, а Покупець приймає у власність одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель, що розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Вишгородська, будинок №55 (п’ятдесят п’ять) та сплачує за неї обговорену суму.

Одна друга частка житлового будинку, що відчужується, розташована на земельній ділянці площею 0,0906 га, кадастровий номер земельної ділянки 3221884801:12:210:0152.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, укладається сторонами одночасно з цим договором та посвідчується цим же нотаріусом.

1.2. Ця одна друга частка житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель, що відчужується, належить Продавцю на підставі договору дарування, посвідченого Майбородою Інною Вікторівною, приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області 14.02.1996 року за №5454, зареєстрованого Комунальним підприємством Київської обласної ради «Вишгородське бюро технічної інвентаризації» 29.02.1996 року в книзі №45 номер запису: 166.

Право власності на одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 14 грудня  2013 року за №55555555 згідно Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданого 27 грудня 2013 року державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції Київської області Богдановою К.П. за №11111111.

Реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 101010101010.

1.3. Згідно з відомостями, викладеними у правовстановлюючому документі, реквізити якого зазначено в пункті 1.2 цього договору та Технічному паспорті на житловий будинок, що є складовою правовстановлюючого документу, житловий будинок, який зазначений в плані під літерою А, побудовано із цегли, житловою площею 96,7 кв.м, загальною площею 160,9 кв.м, а також до нього примикають: Б-гараж, В-погріб, Г-погріб, Д-сарай, Е-убиральня, Ж-сарай, З-теплиця, И-гараж, Ї-літня кухня, 1-6-огорожа, І, IV-каналізаційна споруда.

1.4. З Витягів за результатами пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05 лютого 2014 року, ідентифікатор №4444444, ідентифікатор №4545454, ідентифікатор №5555555, вбачається, що обтяження на відчужуваний за цим договором житловий будинок не зареєстровані.

Відсутність податкової застави підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданим приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майбородою Інною Вікторівною 05 лютого 2014 року за №2222222.

1.5. Продавець та Покупець стверджують, що однаково розуміють значення і умови цього договору та його правові наслідки, підтверджують дійсність намірів при його укладанні, а також те, що він не носить фіктивного та удаваного правочину. Предмет договору оглянутий Покупцем особисто до підписання цього договору. Недоліків, які перешкоджають використанню його за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного майна немає.

2. Ціна договору.

2.1. Продаж однієї другої частки житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель за домовленістю сторін вчиняється за 363 460,00 (триста шістдесят три тисячі чотириста шістдесят) гривень 00 коп., які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього договору з дотриманням вимог ст. 1087 Цивільного кодексу України та Постанови Правління НБУ № 210 від 06.06.2013 року, через ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ», що підтверджується платіжним дорученням №18 від 05.03.2014 р.

2.2. Підписання цього договору Продавцем та Покупцем є підтвердженням факту повного розрахунку за продану одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель та свідчить про відсутність у нього до Покупця будь-яких претензій майнового та фінансового характеру.

2.3. Згідно звіту про оцінку нерухомого майна, проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСПАРТНЕРИ» 01.02.2014 року, вартість однієї другої частки житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель, становить 363 460,00 (триста шістдесят три тисячі чотириста шістдесят) гривень 00 коп.

3. Права та обов’язки сторін.

3.1. Обов’язки Продавця:

3.1.1. Передати предмет договору Покупцеві у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього договору.

3.1.2. Попередити Покупця про права третіх осіб на предмет договору.

3.1.3. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки речі.

3.1.4. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніше передачі речі.

3.1.5. Продавець зобов’язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, звільнити житловий будинок і передати одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель Покупцеві 05.02.2014 року. Продавець вправі передати предмет договору до настання обумовленого строку.

Обов’язок Продавця передати предмет договору вважається виконаним у момент передачі Покупцеві ключів від предмета договору. До моменту фактичної передачі предмета договору Покупцеві, Продавець несе відповідальність за збереження його фактичного стану, обладнання та невід’ємних конструктивних елементів предмета договору. Продавець зобов’язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, наявні у відчужуваній  одній другій частці житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель на момент його огляду Покупцем. У разі невиконання цього обов’язку Продавець зобов’язується відшкодувати завдану шкоду.

3.2. Права Продавця:

3.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за предмет договору, відповідно до умов цього договору.

3.2.2. Вимагати прийняття предмета договору Покупцем у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.3. Обов’язки  Покупця:

3.3.1. Сплатити за предмет договору ціну, встановлену цим договором.

3.3.2. Прийняти предмет договору у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.4. Права Покупця:

3.4.1. Вимагати від Продавця передачі предмета договору у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов’язків за цим Договором.

4. Інші умови.

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру мнимої та удаваної угоди.

4.2. Продавець стверджує, повідомляє та гарантує наступне: його право власності є правомірним і не оскаржується третіми особами, оформлено належним чином, шляхом складання та видачі всіх необхідних документів; незастережних недоліків, які значно знижують цінність або неможливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі однієї другої частки житлового будинку, немає; до укладання цього договору предмет договору нікому іншому не проданий, не подарований, іншим способом не відчужений; усі інженерні комунікації, що є у відчужуваній одній другій частці житлового будинку, в робочому стані і функціонують за призначенням; предмет договору під забороною (арештом) та у заставі, в податковій заставі не перебуває; предмет договору як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий, так як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) не використовується; відсутні підстави для примусового припинення прав власності на відчужувану одну другу частку житлового будинку; речових прав щодо відчужуваного житлового будинку у третіх осіб (в тому числі права володіння, сервітуту, суперфіцію за відповідними договорами, рішеннями суду тощо) та будь-яких інших обтяжень (обмежень) – немає;

Одна друга частка житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель не є предметом спадкового договору; зазначений в даному договорі правовстановлюючий документ є єдиним документом, що підтверджує моє право власності, дублікат зазначеного в даному договорі документу не видавався, прихованих недоліків, які відомі мені та про які б я свідомо не попередив Покупця, відчужувана одна друга частка житлового будинку не має; відчужувана одна друга частка житлового будинку не добудовувалася, не перебудовувалася і не переплановувалася, внаслідок укладання цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх дітей, а також недієздатних, непрацездатних та обмежено дієздатних осіб, яких Продавець зобов’язаний утримувати за законом або договором, в одній другій частці житлового будинку не зареєстровані малолітні та неповнолітні діти, а також недієздатні, непрацездатні та обмежено дієздатні особи.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, Покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не міг знати про права третіх осіб на предмет договору.

4.3. Покупець у своїй заяві, яка зберігається у справах приватного нотаріуса стверджує, що кошти за які купує вказану в даному договорі одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель є її особистою приватною власністю.

На укладення даного договору отримана згода дружини Продавця Тарасенко Ганни Петрівни, яка викладена в заяві, справжність підпису якої на заяві про таку згоду засвідчено приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Майбородою Інною Вікторівною 05.02.2014 року за №111, що зберігається у справах нотаріуса, який посвідчив даний договір.

4.4. Сторони стверджують, що вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними; укладення договору відповідає їх інтересам; волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі; умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

4.5. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу предмета договору. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладання цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

4.6. Витрати у зв’язку з укладанням цього договору Сторони несуть порівну.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, оплата якого передбачена Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”” від 15 липня 1999 року мною, Покупцем, внесений, що підтверджується квитанцією від 05.02.2014  року.

4.7. Продавець стверджує, що відповідно до п.172.1 ст.172 Податкового Кодексу України, дохід отриманий з продажу однієї другої частки житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель не оподатковуються, оскільки дана одна друга частка житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель перебуває у власності платника податку понад три роки і це перший продаж нерухомості протягом звітного податкового 2014 року.

4.8. Право власності на придбану одну другу частку житлового будинку з відповідними частками надвірних будівель у Покупця виникає з моменту державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

4.9. Нотаріусом роз’яснено сторонам вимоги абзацу 2 статті 27 Закону України «Про нотаріат», відповідно до яких нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

Також Сторонам роз’яснено нотаріусом зміст прав та обов’язків за цим договором, правові наслідки укладеного правочину, в тому числі, але не обмежуючись статтями 203, 215-219, 220, 223, 225-226, 229-231, 233-236 (щодо загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, щодо недійсності правочину, правових наслідків недійсності правочину, правових наслідків недійсності окремих частин правочину, правових наслідків недодержання вимог щодо письмової форми правочину, щодо правових наслідків недодержання вимог закону про нотаріальне посвідчення договору, щодо правових наслідків вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності, щодо правових наслідків вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, щодо правових наслідків вчинення правочину недієздатною фізичною особою, щодо правових наслідків вчинення правочину під впливом помилки, щодо правових наслідків вчинення правочину під впливом обману, щодо правових наслідків вчинення правочину під впливом насильства; щодо правових наслідків вчинення правочину під впливом тяжкої обставини, щодо правових наслідків фіктивного правочину, щодо правових наслідків удаваного правочину, щодо моменту недійсності правочину), статті 319 (щодо здійснення права власності), 334(щодо моменту набуття права власності з договором), 377 (щодо права на земельну ділянку у разі набуття права власності на будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній), статті 182 (державної реєстрації прав на нерухоме майно) Цивільного кодексу України, статті 57, 60-63, 65 (щодо майна, яке є особистою власністю дружини, чоловіка, щодо підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя, щодо об'єктів права спільної сумісної власності, щодо виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові, щодо здійснення подружжям права спільної сумісної власності, щодо права подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя) Сімейного кодексу України, пункт 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2006 року за №45, пункт 6.12 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 року№3253/5, статтю 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо порядку проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

4.10. Цей договір укладено у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріуса, а інший, викладений на спеціальних бланках видається Покупцеві.

4.11. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством. Таке правило діє у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.

4.12. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.13. Зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

Підписи сторін

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСПовний список >>
  © 2008 Методична рада нотаріату